Pieśni o męce Pańskiej

Już po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu wraz z Parafią pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, zorganizowali w niedzielę 17 marca br., Koncert Pieśni Pasyjnej. Wystąpiło kilkanaście zespołów z terenu powiatów tomaszowskiego, lubaczowskiego i zamojskiego.

Okres od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku to Wielki Post. W pierwszych wiekach był to okres przygotowania do Świąt i trwał 40 godzin. W 325 roku na soborze nicejskim okres ten wydłużono do 40 dni. Ten dłuższy czas pokutny szybko wypełniał się, oprócz modlitw, tworzeniem różnych form sztuki związanych z przeżywaniem Męki Pana i radości po Zmartwychwstaniu. Pod względem tematycznym pieśni wielkopostne, zwane inaczej pasyjnymi, ukazują liczne obrazy z cierpień i męki ukrzyżowanego Chrystusa, przedstawiane w perspektywie relacji ewangelicznych.
Pieśni wielkopostne pod względem muzycznym mają wiele walorów, są pełne uczuć i majestatu religijnego, które w przestrzeni melodycznej utrzymują pewną powagę wydarzeń paschalnych.
Takich właśnie pieśni można było wysłuchać w niedzielę 17 marca w Kościele Parafialnym w Bełżcu. Tego dnia do Bełżca zjechały zespoły śpiewacze z terenu trzech powiatów: lubaczowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. – Śpiewanie w kościele to więcej niż tylko modlitwa. Śpiew należy zaliczyć jako podwójną modlitwę – mówił ksiądz kanonik Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bełżcu. Tuż po nich, jako solistka, wystąpiła Julka Stepaniuk z Lubyczy Królewskiej. W kategorii solistów wystąpiła także Jagoda Kuśmierczak z Bełżca. Do Bełżca z pieśnią na ustach przyjechała również 10 Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” z Suśca. I te cztery występy były w zasadzie jedynymi przedstawionymi przez młodych uczestników koncertu.

W dalszej części, zebrani w bełżeckim kościele mogli wysłuchać twórczości Zespołu Śpiewaczego „Malwy” z Jurowa. Wystąpił też nauczycielski zespół „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej. Piękny występ dał również zespół „Złote Kłosy” z Łubcza. Ciekawie zaspiewał zespół „Sonata Pokolenie” z Narola na Podkarpaciu. Miasteczko Narol reprezentowane było również przez Chór „Tanew”. Z Tomaszowa Lubelskiego przyjechał Zespół „Camerata”. Pięknego występu można było posłuchać również w wykonaniu Zespołu Ludowego „Wierszczyckie Echo” z Wierszczycy. Natomiast powiat zamojski reprezentowany był przez Chór „Pasjonata” z Komarowa Osady. Na koniec przyszedł czas na występy zespołów reprezentujących Bełżec. Jako pierwszy wystąpił działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu Zespół „Marase”, a na koniec, działający przy bełżeckim kościele – „Chór Kościelny”.

Każdy z zespołów otrzymał z rąk proboszcza bełżeckiej parafii ks. kanonika Stanisława Szałańskiego, wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka i dyrektor GOK w Bełżcu Agnieszki Kozyra, pamiątkowe dyplomy. Kolejny, trzeci już koncert, za rok.