Debata o komunikacji

Wybrałeś – masz prawo zapytać. Pod tym hasłem, w piątek 28 czerwca, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, miała miejsce Debata Publiczna – Mamy Głos – Mamy Wybór – rozwiązujemy wspólnie problemy naszej gminy. Organizatorem spotkania była Rada Sołecka Wsi Brzeziny.

Każdy ma prawo wiedzieć co robi władza, a jej działania nie powinny być tajemnicą. Taką ideę chcieli przekazać inicjatorzy spotkania mieszkańcom gminy Bełżec. Trzeba przyznać, że mieszkańcy gminy tłumnie przybyli na spotkanie, co niestety rzadko się zdarza w przypadku podobnych spotkań w innych terminach, organizowanych przez gminę. Fakt ten mile zaskoczył i organizatorów jak i władze gminy. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Marynicz, Sekretarz Gminy Alicja Kopczan oraz Skarbnik Gminy Bełżec – Jolanta Malec. Obecnych było również kilku Radnych.

Na program spotkania złożyła się prezentacja o komunikacji. Przedstawiono też wyniki sondy przeprowadzonej wśród pracowników samorządu na temat kontaktów z wyborcami. Jednak głównym punktem spotkania była wolna debata. Stała się ona dobrym momentem do szczerej rozmowy pomiędzy wyborcami, czyli mieszkańcami gminy, z jej władzami. Każdy z obecnych mógł publicznie przedstawić problem, który leży mu na sercu, a jego zdaniem władza niedostatecznie się nim zajęła. I ta część zajęła najwięcej czasu, bo obecni na sali tłumnie zadawali pytania.

Moderatorem spotkania była Edyta Dobosz-Maciuk. Spotkanie zorganizowano w ramach inicjatywy Masz Głos – Masz Wybór.

Foto: Karolina Żdżalik