Rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu na Palmę Wielkanocną Bełżec 2014

21 palm wielkanocnych z powiatu tomaszowskiego zgłoszono do XVI konkursu na palmę wielkanocną, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu. Był to drugi konkurs w randze powiatowego. Do 2012 roku organizowany był tylko na terenie Gminy Bełżec.
Konkurs rozstrzygnięty został w czterech kategoriach: Kat. I – palmy wysokie tradycyjne wykonane z naturalnych materiałów; Kat. II – palmy średnie tradycyjne, wykonane z różnych materiałów; Kat. III – palmy średnie oryginalne i kat. IV: palmy małe do 1 metra wysokości wykonane indywidualnie.
W kategorii I pierwsze miejsce zajęła palma przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zadnogi w Gminie Krynice. Palma miała 9,10 m wysokości. Drugie miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Bełżec II, które wykonały palmę o wysokości 8 metrów. Trzecie miejsce przyznano dla palmy wykonanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Chyże w Gminie Bełżec. Palma miała 9,10 metra wysokości.
W kategorii II pierwsze miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW Łosiniec w Gminie Susiec. Ich palma miała 7,10 m.
W kategorii III miejsce pierwsze zajęła palma przygotowana przez Panie z KGW w Żyłce, w Gminie Bełżec. Ich palma miała 3,70 m. Drugie miejsce zajęła palma przygotowana przez Panie z Legionu Maryi z Bełżca. Panie przygotowały palmę o wysokości 4 m. Natomiast miejsce trzecie przypadło palmie przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kniaziach, w Gminie Lubycza Królewska. Palma miała 3,90 m. W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla palmy przygotowanej przez KGW z Brzezin w Gminie Bełżec. Palma miała 6,40 m.
W kategorii IV – palmy małe, pierwsze miejsce zajęły Oliwia Szykuła i Aleksandra Rarot z Zadnogi w Gminie Krynice. Przygotowana przez nie palma miała 1,70 m. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Sidor z Tarnawatki. Przygotowała palmę o wysokości 1,5 m. Natomiast trzecie miejsce zajęła palma przygotowana przez Natalię Cienkusz i Magdalenę Zwolan z Bełżca. Ich palma miała 1,30 m. W tej kategorii przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je Amelia Koper z Łosińca w Gminie Super oraz Szymon i Piotr Błońscy z Bełżca.
Nagrody sponsorowane były przez Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Proboszcza Parafii w Bełżcu ks. kanonika Stanisława Szałańskiego oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Tuż po ocenie palm przez jury w GOK, wszyscy uczestnicy konkursu wraz z palmami przeszli pod Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bełżcu. Stamtąd wyruszyła uroczysta procesja z palmami do Kościoła Parafialnego. Po uroczystej Sumie ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody.

POWIATOWY KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

DSC09717

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Urząd Gminy w Bełżcu
Proboszcz Parafii w Bełżcu

Konkurs jest konkursem powiatowym

Jego celem jest:
- podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej,
- włączenie społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego do twórczego działania,
- rozwijanie twórczości artystycznej,
- propagowanie i przekazywanie doświadczeń osób starszych dzieciom i młodzieży,

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 kategoriach:

Kat I: palmy wysokie tradycyjne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie tradycyjne muszą być wykonane z naturalnych materiałów – rośliny zielone (z wyłączeniem roślin objętych ochroną np. widłak) i suszone. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat II: palmy wysokie oryginalne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie oryginalne muszą być wykonane z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i ozdób florystycznych. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat III: palmy średnie (wykonywane grupowo)
Palmy średnie to palmy wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 3,5 do 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat IV: palmy małe do 1,5 metra (kategoria dla dzieci i młodzieży)

Palmy małe muszą być wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Wykonane indywidualnie, dopuszcza się wykonanie palmy przez dwie osoby.

Kryterium oceny prac to:

wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania
przy palmach nietypowych – pomysłowość wykonania,
zastosowanie nowych wzorów i niepowielanie pomysłów,

Oceny:
Oceny palm zgłoszonych do konkursu dokona niezależne jury, składające się z trzech osób, powołane przez organizatora. W sprawach spornych głos decydujący ma przewodniczący jury. O podziale i wysokości nagród decyduje organizator, w zależności o środków, którymi będzie dysponował w dniu konkursu.

Nagrody:
Sponsorami nagród w konkursie są:
− Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim za zajęcie I miejsca w czterech regulaminowych kategoriach
− Wójt Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu i Proboszcz Parafii Bełżec
− sponsorzy

Informacje dodatkowe o konkursie

Patronat Honorowy: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk

Sprawy organizacyjne:
Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2014 r. Wykonane palmy prezentowane będą w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r. W tym dniu biorący udział w konkursie zgłaszają się z wykonanymi przez siebie palmami do Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do godz. 10.00. Transport palmy we własnym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Powołane jury dokona pomiaru i oceny wykonanej palmy, zgodnie z załączonymi kryteriami i kartą oceny, a następnie uczestnicy konkursu wezmą udział w procesji o godz. 11.00 sprzed Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej do Kościoła Parafialnego. Wyniki konkursu (z rozdaniem nagród) ogłoszone będą na zakończenie uroczystej sumy.

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Śpiewali Pieśni Pasyjne

Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu wraz z Parafią pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, zorganizowali w niedzielę 23 marca 2014 roku, Koncert Pieśni Pasyjnej. Wystąpiło ponad dwadzieścia zespołów z terenu powiatów tomaszowskiego, lubaczowskiego i zamojskiego. Organizatorzy nie spodziewali się tak dużego zainteresowania koncertem ze strony zespołów, co oczywiście pozytywnie ich zaskoczyło.

Okres od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku to Wielki Post. W pierwszych wiekach był to okres przygotowania do Świąt i trwał 40 godzin. W 325 roku na soborze nicejskim okres ten wydłużono do 40 dni. Ten dłuższy czas pokutny szybko wypełniał się, oprócz modlitw, tworzeniem różnych form sztuki związanych z przeżywaniem Męki Pana i radości po Zmartwychwstaniu. Pod względem tematycznym pieśni wielkopostne, zwane inaczej pasyjnymi, ukazują liczne obrazy z cierpień i męki ukrzyżowanego Chrystusa, przedstawiane w perspektywie relacji ewangelicznych.
Pieśni wielkopostne pod względem muzycznym mają wiele walorów, są pełne uczuć i majestatu religijnego, które w przestrzeni melodycznej utrzymują pewną powagę wydarzeń paschalnych.
Takich właśnie pieśni można było wysłuchać w niedzielę 23 marca w Kościele Parafialnym w Bełżcu. Tego dnia do Bełżca zjechały zespoły śpiewacze z terenu trzech powiatów: lubaczowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bełżcu. Po nich przed ołtarzem pojawiła się Schola ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu, prowadzona przez siostrę zakonną Ingę Kwiatkowską i Panią Agatę Okoń. Następnie wystąpił zespół „Sonata Pokolenie” z Narola, który prowadzi Aleksandra Wołoszyn. Po nich przyszedł czas na Zespół „Tarnina” z Rzeplina w gminie Ulhówek, „Pojednanie” z Krynic, który do występu przygotowała Maria Smoląg „Bell Canto” z Tyszowiec, „Jarczowianki” z Jarczowa, którym opiekuje się Pani Lucyna Komińczak, „Pasjonata” z Komarowa pod przewodnictwem Pana Janusza Bogatko, „Jawor” z Michalowa, który przygotował Stanisław Ważny, Chór Ziemi Lipskiej z Lipska pod przewodnictwem Aleksandry Wołoszyn, Chór Seniora Tanew z Narola pod przewodnictwem Swietłany Karczewskiej – Lipowicz, Chór Camerata z Tomaszowa Lubelskiego, którym opiekuje się Pan Piotr Gizka, Zespół „Zagórzanki” z Łuszczacza w gminie Susiec, którym opiekuje się Pani Cecylia Kopeć, „Dominata” z Zamłynia, „Jaśmin” z Ulhówka, „Legenda” z Rachań pod przewodnictwem Pana Stanisława Seńko, „Marase” z Bełżca, który przygotowała Pani Dorota Karwańska – Mazurkiewicz i Chór Kościelny z Bełżca pod przewodnictwem Pana Janusza Wiciejowskiego.
Ciekawostką był występ zespołu „Na Granicy” złożonego z Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie.
Na koniec wszystkie zespoły zostały uhonorowane dyplomami, które wręczał dyrektor GOK w Bełżcu Wojciech Stepaniuk.

Zgłoś Zespół do Koncertu Pieśni Pasyjnej

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu zaprasza zespoły do wzięcia udziału w Koncercie Pieśni Pasyjnej, który odbędzie się 23 marca 2014 r.:

REGULAMIN

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu

I. Cele przeglądu
- kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej

II. Założenia organizacyjne:
Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę koncertu i jest imprezą ponadlokalną, otwartą dla publiczności. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne i chóry, zrzeszające osoby dorosłe.
Zgłoszeniem na koncert jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 13.03.2014 r. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec, lub emailem: gok.belzec@gmail.com

III. Czas i miejsce imprezy:

23 marca 2014 r., Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, godz. 16.00 – Msza Św., godz. 17.00 – Koncert.

IV. Czas prezentacji
Czas trwania prezentacji to 10 minut (2 utwory). Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie czasu prezentacji.

V. Uwagi końcowe

Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Zgłoszenie do pobrania TUTAJ