Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełżec

Od 1 lipca 2013r obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina przygotowując się do odbioru odpadów, podjęła stosowne uchwały w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o z Tomaszowa Lubelskiego w najbliższych dniach wyposaży każdą nieruchomość w brakujące pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane do tego czasu bardzo proszę
o wyrozumiałość. Opracowany harmonogram odbioru odpadów otrzymacie Państwo do swoich domów oraz dostępny jest na stronie www.belzec.pl W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niejasności proszę o kontakt pod nr tel.

(84) 6652182.

Z poważaniem

Andrzej Adamek

 

Debata o komunikacji

Wybrałeś – masz prawo zapytać. Pod tym hasłem, w piątek 28 czerwca, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, miała miejsce Debata Publiczna – Mamy Głos – Mamy Wybór – rozwiązujemy wspólnie problemy naszej gminy. Organizatorem spotkania była Rada Sołecka Wsi Brzeziny.

Każdy ma prawo wiedzieć co robi władza, a jej działania nie powinny być tajemnicą. Taką ideę chcieli przekazać inicjatorzy spotkania mieszkańcom gminy Bełżec. Trzeba przyznać, że mieszkańcy gminy tłumnie przybyli na spotkanie, co niestety rzadko się zdarza w przypadku podobnych spotkań w innych terminach, organizowanych przez gminę. Fakt ten mile zaskoczył i organizatorów jak i władze gminy. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Marynicz, Sekretarz Gminy Alicja Kopczan oraz Skarbnik Gminy Bełżec – Jolanta Malec. Obecnych było również kilku Radnych.

Na program spotkania złożyła się prezentacja o komunikacji. Przedstawiono też wyniki sondy przeprowadzonej wśród pracowników samorządu na temat kontaktów z wyborcami. Jednak głównym punktem spotkania była wolna debata. Stała się ona dobrym momentem do szczerej rozmowy pomiędzy wyborcami, czyli mieszkańcami gminy, z jej władzami. Każdy z obecnych mógł publicznie przedstawić problem, który leży mu na sercu, a jego zdaniem władza niedostatecznie się nim zajęła. I ta część zajęła najwięcej czasu, bo obecni na sali tłumnie zadawali pytania.

Moderatorem spotkania była Edyta Dobosz-Maciuk. Spotkanie zorganizowano w ramach inicjatywy Masz Głos – Masz Wybór.

Foto: Karolina Żdżalik

Rozstrzygnięto konkurs Profilaktyka Uzależnień – Stop Narkotykom

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

Konkursu Plastycznego o profilaktyce uzależnień – Stop Narkotykom

Komisja w składzie:

Elżbieta Nazarczuk – koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bełżec
Irena Wiciejowska – dyrektor Biblioteki Publicznej w Bełżcu
Marcin Braumberger – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu
Wojciech Stepaniuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu

Postanowiła przyznać I miejsce Emilowi Mazurkiewiczowi (nagroda w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego), II miejsce Magdalena Kowalczuk (nagroda w postaci odtwarzacza mp3) i III miejsce Mateuszowi Grzechnikowi (nagroda w postaci odtwarzacza mp3).

Pozostałym uczestnikom komisja przyznała nagrody w postaci książek. Otrzymali je: Szymon Gajda, Katarzyna Komadowska, Dominika Cywka, Magdalena Komadowska, Patryk Gołębiowski, Sebastian Jurczak, Piotr Ziobrowski, Katarzyna Pępiak, Magdalena Zabandżała.

Nagrody wręczono w trakcie uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.

Na konkurs wpłynęło 14 prac plastycznych. Dwie z nich nie były podpisane.