KGW Brzezinianki

Finał konkursu na logo wsi Brzeziny gmina Bełżec

Organizatorem konkursu było Koło Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki” w Brzezinach w ramach „Programu Działaj Lokalnie VIII”, przy współudziale Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Akademii Filantropii z siedzibą w Warszawie; Stowarzyszenia Czajnia w Tomaszowie Lubelskim oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu.
27 października 2013 roku, Komisja zdecydowała, że „logo” Brzezin zostaje praca wykonana przez Olivera Brogowskiego mieszkańca Zabrza.
Tym samym Olivier Brogowski został zwycięzcą konkursu i to jemu przyznano główną nagrodę w postaci tabletu.
10 listopada 2013 w Brzezinach Oliver odebrał nagrodę.

Młodzież społeczności wsi Brzeziny podjęła decyzję: Jesteśmy odpowiedzialni!
Podczas spotkania, które odbyło się w świetlicy wiejskiej 21 listopada 2013 r. na prośbę młodzieży z Sołtysem i Radą Sołecką ustalono zasady korzystania ze świetlicy wiejskiej przez młodzież. Młodzież zapoznała się z regulaminem świetlic wiejskich obowiązującym w gminie Bełżec i zaakceptowała go.

Laureaci konkursu na widokówkę z działań w ramach projektu „Deser na trawie”

24 listopada 2013 Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Bełżcu: Arkadiusz Brodowski, Michał Szawara, Patryk Maciąg, Marta Górska, z nauczycielami Moniką Madej i Joanną Brogowską-Wrona, podczas wręczenia skromnych upominków przez przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki” Teresę Gałka i koordynatora projektu Jadwigę Niedbała.

Opłatek 2013
Styczeń 2014 spotykanie przy opłatku, na który zaproszenie przyjęli sołtys Tomasz Żołądek, przewodniczący Rady Sołeckiej Edward Stanikowski, kościelny Mieczysław Warzocha, dyrektorka GOK w Bełżcu Wojciech Stepaniuk, ksiądz wikariusz Sławomir Zawada, proboszcz Stanisław Szałański oraz wójt Andrzej Adamek. Spotkanie przebiegło w miłym nastroju, przyjaznej, świątecznej atmosferze.


Dzień Kobiet 2014

11. 03.2014 – „Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia”
Spotkanie w GOK z okazji Święta Kobiet były życzenia, kwiaty…

13 kwietnia 2014 Niedziela Palmowa

Palma o wysokości 6,40 m wykonana przez KGW z Brzezinianki otrzymała wyróżnienie. Była to kategoria III –  palmy średnie (wykonywane grupowo)Palmy średnie to palmy wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Palmy wykonywane w tej kategorii musiały mieć wysokość od 3,5 do 7 metrów…

1 czerwca 2014 na przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłówce