KGW Brzezinianki

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach działało już w latach 70–tych XX wieku. Wtedy przewodniczącą była Eugenia Wielgosz. Należały do niego również Zofia Warzocha, Helena Chmielowiec, Krystyna Żołądek, Maria Nowicka, Maria Warzocha, Albina Ragan, Stanisława Żołądek, Janina Warzocha. Panie aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym wsi, wspólnie z OSP i ZMW. Wśród wielu działań kulturalnych, podjętych przez mieszkańców Brzezin, należy wymienić, iż na podstawie opery Krakowiacy i Górale, Tomasz Wielgosz i Bronisław Wielgosz, opracowali scenariusz inscenizacji, którą wystawiono później w Brzezinach, Chyżach i Hrebennem.

Panie z koła uczestniczyły w kursach: kulinarnym, który był organizowany w domu Stanisławy Żołądek oraz kroju i szycia, który organizowano w domu Aleksandra i Franciszki Warzocha.

Image 0005W latach 80-tych XX wieku przewodniczącą zostaje Janina Bucior. Koło tworzą: Janina Żołądek, Zofia Brogowska, Helena Kuśmierczak, Anna Warzocha, Michalina Komadowska, Władysława Zubrzycka oraz wiele innych.

W latach 90-tych nastąpiła przerwa w działaniu KGW. Reaktywacja nastąpiła w 2007 r. 13 marca inicjatorem założenia KGW w Brzezinach był Stanisław Ćwik, ówczesny dyrektor GOK-u w Bełżcu, który zainspirował sołtys Alicję Chmielowiec do zorganizowania spotkania i zebrania potrzebnego minimum kobiet do założenia koła. W skład zarządu weszły: Alicja Chmielowiec – przewodnicząca, Teresa Gałka – zastępca przewodniczącej, Bożena Brogowska – skarbnik i Beata Sidor – sekretarz.

zdjecie gokOd 20 lutego 2011 r. funkcję przewodniczącej pełni Teresa Gałka, zastępcą jest Bernadeta Pępiak, skarbnikiem Monika Szajewska, sekretarzem Dorota Ciećka i członkiem Michalina Komadowska.

W skład koła wchodzą: Brogowska Bożena, Chmielowiec Alicja, Fedus Krystyna, Jarosz Bożena, Kijko Agnieszka, Niedbała Jadwiga, Rusek Bernardyna, Sidor Beata, Stanikowska Zofia, Swatek Alicja, Szczepańska Magdalena, Wielgosz Leokadia, Zielonka Małgorzata, Komadowska Michalina, Skalska Zofia, Szczepańska Aniela, Wielgosz Jadwiga, Zubrzycka Władysława.

Zarząd KGW w Brzezinach (kliknij)

Regulamin KGW Brzeziny (kliknij)

DZIAŁANIA KGW:

Dożynki i tradycje zwyczaje z nimi związane

od 2007 uczestniczymy w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy w gminie Bełżec i powiecie tomaszowskim. Tradycje wicia wieńca dożynkowego w Brzezinach są bardzo stare. Wcześniej panie po żniwach robiły wieniec do naszej kaplicy. Pomysłów dostarczały i wiły między innymi: nie żyjąca już Janina Bucior a ponadto Aniela Szczepańska, Michalina Komadowska, Władysława Zubrzycka, Krystyna Fedus, Leokadia Wielgosz, Zofia Stanikowska, Janina Szarawa, Bernadeta Pępiak, Bożena Brogowska
i Magdalena Szczepańska.

Palmy

Od 2007 roku, w Niedzielę Palmową, uczestniczymy w procesji z palmami witymi na Konkurs Na Palmę Wielkanocną, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu. Wcześniej dużo zamieszania, dyskusje; kto?, z czego?, kiedy? Przygotowania i moment tworzenia – wicia palmy, ciągle w podobnym składzie: Aniela Szczepańska, Michalina Komadowska, Władysława Zubrzycka, Alicja Swatek, Magdalena Szczepańska. W przeszłości również brała udział Janina Bucior. Obecnie pomagają też Teresa Gałka, Leokadia Wielgosz, Zofia Stanikowska, Alicja Chmielowiec, Monika Szajewska, Bożena Brogowska, Bernadeta Pępiak, Krystyna Fedus, Bernardyna Rusek, Dorota Ciećka, Jadwiga Wielgosz, Jadwiga Niedbała praz wiele innych niemniej zaangażowanych Pań. W tym roku pierwszy raz w konkursie i to powiatowym nasza palma w kategorii palm średnich tradycyjnych zajęła I miejsce. Jesteśmy dumne ponieważ wszystkie palmy były wyjątkowe.