GOK Bełżec

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy w Bełżcu Nr VI/32/92 z dnia 22.05.1992 roku.

Celem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Bełżec.

Do podstawowych zadań GOK należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Prowadzenie wielokierunkowej działalności na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.
 3. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
 4. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych.
 5. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć GOK poprzez prezentację i popularyzację twórców ludowych i zespołów amatorskich ruchu artystycznego.
 6. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

GODZINY PRACY:

 • PONIEDZIAŁEK – 15.00-18.00
 • WTOREK – 12.00 – 20.00
 • ŚRODA – 10.00 – 18.00
 • CZWARTEK – 9.00 – 17.00
 • PIĄTEK – 9.00 – 17.00
 • SOBOTA – 9.00 – 17.00
 • NIEDZIELA – dzień wolny
Kontakt
ul. Lwowska 5
22 – 670 Bełżec
tel. (84) 66 52 120,
mail: gok.belzec@gmail.com
Kadra:

Agnieszka Kozyra – dyrektor
Monika Komadowska – młodszy instruktor
Barbara Lipka – główny księgowy
Anna Dudzińska – pracownik gospodarczy