POWIATOWY KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

DSC09717

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Urząd Gminy w Bełżcu
Proboszcz Parafii w Bełżcu

Konkurs jest konkursem powiatowym

Jego celem jest:
– podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej,
– włączenie społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego do twórczego działania,
– rozwijanie twórczości artystycznej,
– propagowanie i przekazywanie doświadczeń osób starszych dzieciom i młodzieży,

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 kategoriach:

Kat I: palmy wysokie tradycyjne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie tradycyjne muszą być wykonane z naturalnych materiałów – rośliny zielone (z wyłączeniem roślin objętych ochroną np. widłak) i suszone. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat II: palmy wysokie oryginalne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie oryginalne muszą być wykonane z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i ozdób florystycznych. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat III: palmy średnie (wykonywane grupowo)
Palmy średnie to palmy wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 3,5 do 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat IV: palmy małe do 1,5 metra (kategoria dla dzieci i młodzieży)

Palmy małe muszą być wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Wykonane indywidualnie, dopuszcza się wykonanie palmy przez dwie osoby.

Kryterium oceny prac to:

wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania
przy palmach nietypowych – pomysłowość wykonania,
zastosowanie nowych wzorów i niepowielanie pomysłów,

Oceny:
Oceny palm zgłoszonych do konkursu dokona niezależne jury, składające się z trzech osób, powołane przez organizatora. W sprawach spornych głos decydujący ma przewodniczący jury. O podziale i wysokości nagród decyduje organizator, w zależności o środków, którymi będzie dysponował w dniu konkursu.

Nagrody:
Sponsorami nagród w konkursie są:
− Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim za zajęcie I miejsca w czterech regulaminowych kategoriach
− Wójt Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu i Proboszcz Parafii Bełżec
− sponsorzy

Informacje dodatkowe o konkursie

Patronat Honorowy: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk

Sprawy organizacyjne:
Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2014 r. Wykonane palmy prezentowane będą w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r. W tym dniu biorący udział w konkursie zgłaszają się z wykonanymi przez siebie palmami do Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do godz. 10.00. Transport palmy we własnym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Powołane jury dokona pomiaru i oceny wykonanej palmy, zgodnie z załączonymi kryteriami i kartą oceny, a następnie uczestnicy konkursu wezmą udział w procesji o godz. 11.00 sprzed Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej do Kościoła Parafialnego. Wyniki konkursu (z rozdaniem nagród) ogłoszone będą na zakończenie uroczystej sumy.

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Śpiewali Pieśni Pasyjne

Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu wraz z Parafią pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, zorganizowali w niedzielę 23 marca 2014 roku, Koncert Pieśni Pasyjnej. Wystąpiło ponad dwadzieścia zespołów z terenu powiatów tomaszowskiego, lubaczowskiego i zamojskiego. Organizatorzy nie spodziewali się tak dużego zainteresowania koncertem ze strony zespołów, co oczywiście pozytywnie ich zaskoczyło.

Okres od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku to Wielki Post. W pierwszych wiekach był to okres przygotowania do Świąt i trwał 40 godzin. W 325 roku na soborze nicejskim okres ten wydłużono do 40 dni. Ten dłuższy czas pokutny szybko wypełniał się, oprócz modlitw, tworzeniem różnych form sztuki związanych z przeżywaniem Męki Pana i radości po Zmartwychwstaniu. Pod względem tematycznym pieśni wielkopostne, zwane inaczej pasyjnymi, ukazują liczne obrazy z cierpień i męki ukrzyżowanego Chrystusa, przedstawiane w perspektywie relacji ewangelicznych.
Pieśni wielkopostne pod względem muzycznym mają wiele walorów, są pełne uczuć i majestatu religijnego, które w przestrzeni melodycznej utrzymują pewną powagę wydarzeń paschalnych.
Takich właśnie pieśni można było wysłuchać w niedzielę 23 marca w Kościele Parafialnym w Bełżcu. Tego dnia do Bełżca zjechały zespoły śpiewacze z terenu trzech powiatów: lubaczowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bełżcu. Po nich przed ołtarzem pojawiła się Schola ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu, prowadzona przez siostrę zakonną Ingę Kwiatkowską i Panią Agatę Okoń. Następnie wystąpił zespół „Sonata Pokolenie” z Narola, który prowadzi Aleksandra Wołoszyn. Po nich przyszedł czas na Zespół „Tarnina” z Rzeplina w gminie Ulhówek, „Pojednanie” z Krynic, który do występu przygotowała Maria Smoląg „Bell Canto” z Tyszowiec, „Jarczowianki” z Jarczowa, którym opiekuje się Pani Lucyna Komińczak, „Pasjonata” z Komarowa pod przewodnictwem Pana Janusza Bogatko, „Jawor” z Michalowa, który przygotował Stanisław Ważny, Chór Ziemi Lipskiej z Lipska pod przewodnictwem Aleksandry Wołoszyn, Chór Seniora Tanew z Narola pod przewodnictwem Swietłany Karczewskiej – Lipowicz, Chór Camerata z Tomaszowa Lubelskiego, którym opiekuje się Pan Piotr Gizka, Zespół „Zagórzanki” z Łuszczacza w gminie Susiec, którym opiekuje się Pani Cecylia Kopeć, „Dominata” z Zamłynia, „Jaśmin” z Ulhówka, „Legenda” z Rachań pod przewodnictwem Pana Stanisława Seńko, „Marase” z Bełżca, który przygotowała Pani Dorota Karwańska – Mazurkiewicz i Chór Kościelny z Bełżca pod przewodnictwem Pana Janusza Wiciejowskiego.
Ciekawostką był występ zespołu „Na Granicy” złożonego z Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie.
Na koniec wszystkie zespoły zostały uhonorowane dyplomami, które wręczał dyrektor GOK w Bełżcu Wojciech Stepaniuk.