Nowe wyposażenie Galerii Cerkiewka

loga1Galeria Cerkiewka mieszcząca się w Cerkwi Św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu wzbogaciła się o nowe wyposażenie, w ramach projektu pod tytułem „Galeria Cerkiewka” – atrakcją turystyczną, który realizował Gminny Ośrodek Kultury
w Bełżcu. Jego celem jest rozwijanie turystyki na obszarze LSR oraz poprawa atrakcyjności obiektu pełniącego funkcję turystyczną.

W ramach wspomnianego projektu zrealizowaliśmy następujące zadania polegające głównie na zakupie wyposażenia Galerii Cerkiewka. Na liście zakupów znalazły się stoły okrągłe i prostokątne, które posłużą jako meble, na których wystawiane będą eksponaty w trakcie wystaw czasowych. Zakupiliśmy też sześć szklanych gablot z podświetleniem, które oczywiście będą służyły do zaprezentowania eksponatów. Na liście zakupów znalazły się również sztalugi. Te posłużą jako podstawy do zaprezentowania obrazów, tudzież będą pomocne malarzom w trakcie plenerów malarskich. Zakupiliśmy rzutnik multimedialny wraz z ekranem. Galeria Cerkiewka jest dogodnym miejscem do zorganizowania różnych prelekcji historycznych, a rzutnik wraz z ekranem są pomocnym narzędziem podczas tego typu wykładów. Zakupiliśmy także stojak na foldery, ulotki i mapy. Na wyposażeniu Galeria Cerkiewka znalazły się też reflektory wystawiennicze oraz ledowa rampa oświetleniowa, która pozwoli odpowiednio podświetlić eksponaty podczas wystaw. Zakupiliśmy również podstawki na opis eksponatów oraz panel modułowy, który pozwoli na efektowniejsze prezentacje wystawiennicze. Na wyposażeniu galerii znalazł się także aparat fotograficzny, który pozwoli dokumentować wydarzenia, które odbędą się w Galerii Cerkiewka. Ponadto przed cerkwią zamontowana została tablica informacyjna, na której będą wywieszane informacje o aktualnych wydarzeniach i wystawach.

Projekt realizowany był dzięki LGD Roztocze Tomaszowskie w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.