Wizyta studyjna w Gospodarstwie Rybackim

W dniu 27 sierpnia 2019 roku w Karczmie Rybnej „Karpiówka” przy ul. Zamojskiej 5 w Bełżcu, odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwie rybackim organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu w ramach projektu pt. „Odkrywanie „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec” w ramach  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wizyta studyjna odbyła się na terenie Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”, spotkanie poprowadziła Pani mgr inż. Anna Kuceł-Kuśmierczak – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku ichtiologia i akwakultura, właścicielka Karczmy rybnej „Karpiówka” oraz od 1997 roku współwłaścicielka Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”.

Program wizyty studyjnej obejmował:

 1. Powitanie uczestników szkolenia przez Dyrektor GOK w Bełżcu,
 2. Zapoznanie uczestników z programem wizyty,
 3. Omówienie przez prowadzącą zagadnień związanych prowadzeniem działalności rybackiej w gospodarstwie,
 4. Obejrzenie i oprowadzenie po gospodarstwie,
 5. Przedstawienie poszczególnych etapów hodowli i rozwoju ryb w stawach,
 6. Przedstawienie filmu dotyczącego gospodarstwa,
 7. Prezentacja przygotowania i degustacja potrawy z karpia,
 8. Przedstawienie wartości odżywczych jakie zawierają ryby,
 9. Prezentacja sprzętu rybackiego i wędkarskiego,
 10. Przedstawienie zawody rybaka,
 11. Wspólne wędkowanie,
 12. Zakończenie wizyty studyjnej.

            Na zaproszenie skierowane do dzieci i młodzieży, społeczności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju odpowiedziało 20 osób (potwierdzeniem lista obecności z przeprowadzonej wizyty studyjnej). O szkoleniu dowiedzieli się z plakatów, stron internetowych samorządów należących do Stowarzyszenia RLGD „ROZTOCZE” oraz strony RLGD „Roztocze”, a także portali społecznościowych. Uczestnicy reprezentowali szerokie grono zainteresowanych aktywizacją na obszarze RLGD „ROZTOCZE”.

            Podsumowaniem wizyty była czynna dyskusja na temat wiedzy dzieci i młodzieży dotyczącej działalności rybackiej.