Gminne Obchody Dnia Niepodległości – fotorelacja

Listopad, to miesiąc szczególny dla nas Polaków. To miesiąc zadumy, patriotycznych uniesień. Obchodzimy, bowiem, dwa ważne dla nas święta. Pierwsze łączy nas z bliskimi, którzy odeszli na wieczną wartę. Drugie wyzwala w nas bardzo patriotyczne nastroje. To okres, w którym z radością obchodzimy kolejne rocznice odzyskania wolności i niepodległości po 123 latach niewoli. Myślimy wówczas o Polsce, rodakach, którzy walczyli o wolność i o nas samych.

Święto Odzyskania Niepodległości to Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości.
Z okazji tego święta, podobnie jak w wielu miejscowościach w Polsce, tak też i w Bełżcu  11 listopada w sobotę odbyły się Gminne Obchody Dnia Niepodległości.

Uroczystości odbyły się w Kościele Parafialnym N.M.P Królowej Polski w Bełżcu. Rozpoczęto od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny , którą odprawił proboszcz parafii ks. kanonik Stanisław Szałański. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminy z Wójtem Gminy Bełżec Panem Andrzejem Adamkiem, Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Wielgoszem, Radnymi Gminy, Sekretarz Gminy Panią Alicją Kopczan, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek gminnych, poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II , Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz liczna frekwencja mieszkańców. Po mszy św. odbyła się część artystyczna. Montaż słowno – muzyczny „Bez tej miłości nie można żyć” przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im.Papieża Jana Pawła II w Bełżcu przygotowany przez Panią mgr Agatę Okoń, część artystyczną zakończył Zespół MARASE działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu. Po uroczystościach odbył się przemarsz do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i złożenie wieńców pod Pomnikiem poświęconym 42 Bohaterom Batalionu Specjalnego 73 PP Grupy Fortecznej Armii Kraków w Bełżcu.

Zapraszamy do galerii zdjęć

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „

Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

– osoby odchodzące z rolnictwa,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,

  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy

  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl

Szczegóły na:

www.twojbiznes.fipi.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 853 239,51 zł