3.371,52 zł zebrano na terenie Gminy Bełżec w ramach WOŚP

W niedzielę 12 stycznia, podobnie jak w całej Polsce, tak i w Bełżcu odbył się 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Połączony on był z X już Przeglądem Kolęd i Pastorałek „Kolęduje Tobie Moje Serce”.

Przegląd kolęd rozpoczął się o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu. Jako pierwsze pojawiły się na scenie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bełżcu, które zaśpiewały dwie kolędy. Dzieci do występu przygotowywane były przez Panie przedszkolanki Dorotę Kwiatkowską i Danutę Posikata. Po nich na scenie pojawił się działający przy GOK zespół „Marase”. Ciekawostką jest fakt, że zespół wykonał jedną z kolęd wspólnie z dziećmi, z działającego przy Szkole Podstawowej w Bełżcu zespołu „Akolada”, nad którym piecze sprawuję Dorota Karwańska – Mazurkiewicz. Zespół „Akolada” wykonał też szereg innych kolęd. Ponadto w zespole tym zrzeszeni są również soliści, którzy grali kolędy na flecie i akordeonie. Jako soliści pojawili się Sonia Świderek, Zuzia Warzocha i Emil Mazurkiewicz. Piosenkę zaśpiewał również Szymon Kuśmierczak. Po nich na scenie pojawiła się Julka Stepaniuk z Lubyczy Królewskiej. Całość imprezy pięknie poprowadziła Kinga Cybulska, harcerka z 43. Drużyny Harcerskiej „Zośka”.

W ramach 22. Finału WOŚP, 22 wolontariuszki zbierały pieniądze na terenie gminy już od wczesnych godzin rannych. Do godziny 20.00, kiedy to zakończyła się oficjalnie zbiórka pieniędzy, wolontariuszkom udało się zebrać 3.371,52 zł. Tradycyjnie o godz. 20.00 przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżcu I, miał miejsce pokaz sztucznych ogni, a nad bezpieczeństwem zebranych czuwali oczywiście strażacy.

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji Jarmarku Świętego Wawrzyńca 2014

Zapytanie ofertowe na organizację imprezy plenerowej

w ramach projektu:

„Jarmarku Świętego Wawrzyńca – Jarmarku Kolorów i Smaków”

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
tel. 84 665 21 20

Tryb postępowania:

Postępowanie nie podlega ustawie zgodnie z art. 4. pkt 8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku: wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

9 i 10 sierpnia 2014 r., Stadion Sportowy w Bełżcu, ul. Zamojska 14.

Opis przedmiotu zamówienia

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania imprezy zgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy. Szczególnym zakresem organizacji imprezy jest w szczególności:

− wydruk plakatów 300 sztuk w pełnym kolorze w formacie A2,
− wydruk zaproszeń 100 sztuk w pełnym kolorze formatu A6,
− montaż sceny zadaszonej o wymiarach 10×10 z obsługą i transportem na dwa dni imprezy,
− nagłośnienie imprezy według wymagań występujących zespołów,
− oświetlenie imprezy według wymagań występujących zespołów,
− wieczorna zabawa z zespołami przez dwa dni imprezy w godz. 20.00 – 2.00
− występ kapeli ludowej z Ukrainy
− występ zespołu muzycznego
− występ zespołu rozrywkowego
− występ gwiazdy wieczoru, zespołu prezentującego muzykę disco – dance (godzinny koncert + bisy) wraz z opłatą ZAiKS
− pokaz profesjonalnej grupy tanecznej
− blok dla dzieci
− zapewnienie przynajmniej czterech pokazów ginących zawodów – wikliniarstwo, wycinanka ludowa, garncarstwo:
− przygotowanie stoisk z wyrobami rękodzielniczymi i innymi pokazami twórczości ludowej
− przygotowanie stoisk z tradycyjnymi potrawami regionalnymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie LSR
− występy zespołów śpiewaczych z tradycyjnymi ludowymi przyśpiewkami podczas dwóch dni imprezy
− przygotowanie stoiska promującego i ukazującego lokalne walory turystyczne obszaru LSR
− przygotowanie stoisk i zabezpieczenie nagród podczas konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD Roztocze Tomaszowskie na potrawy z ziemniaka.
− zabezpieczenie jarmarku przez profesjonalna firmę ochroniarską – ochrona przez grupę 15 ochroniarzy w godz. 20.00 – 2.00. przez oba dni imprezy oraz ochronę imprezy przez 3 ochroniarzy w sobotę 9 sierpnia 2014 od godz. 17.00 do godz. 20.00 i w niedzielę 10.08.2014 od godz. 14.00 do godz. 19.00.
− zabezpieczenie medyczne imprezy
– zabezpieczenie sanitarne imprezy

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Wojciech Stepaniuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, tel 84 6652120, 790546138, gok.belzec@gmail.com

Sposób przygotowania oferty

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta może zostać złożona w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, faks 84 6652337.
Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2014 roku o godz. 15:00.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.

Tryb i termin wyboru oferty:

Wyboru oferty dokona powołana Komisja w terminie do 28 lutego 2014 roku. Wyniki wyboru oferenta zostaną podane na stronie internetowej www.gok.belzec.pl

Załączniki:
oferta jarmark

Wesołych Świąt Bożonarodzeniowych!

boze
Do życzeń, w formie dźwiękowej, dołącza się Zespół Wokalny MARASE
który nagrał płytę z kolędami. Posłuchajmy:

      1. 04. W Zlobku na sianie
      2. 05. Placze Jezus maly
      3. 02. Jezusek czuwa
      4. 06. Przy Zlobku Pana
      5. 01. Chrystus nam sie narodzil
      6. 09. Nuz my dzis, krzescijani
      7. 03. W Zlobku na sianie (bit)
      8. 07. Jest taki wieczor
      9. 08. Mrozna cisza
      10. 10. Noworocze Zyczenia