Zgłoś się na warsztaty rękodzieła!

bez tytułu

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, ogłasza nabór osób (mieszkańców obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie”) na dwudniowe warsztaty z zakresu rękodzieła, w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warsztaty skierowane są do 3 grup 15 osobowych, jeden dzień zajęć obejmuje 6 godzin zegarowych.

Cel warsztatów:
1. Promocja działalności LGD oraz programu LEADER;
2. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie”;
3. Popularyzacja rękodzieła, jako atrakcyjnej formy aktywności, pozwalającej na zdobycie nowych umiejętności;
4. Integracja osób w różnym wieku;
5. Propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturalnym życiu społeczności wiejskiej.

Program warsztatów:
1. Podstawowe techniki i formy bibułkarstwa;
2. Zdobywanie praktycznych umiejętności wykonywania kwiatów, ozdób z bibuły i krepiny do kompozycji bożonarodzeniowych;
3. Wykonywanie ozdób świątecznych – bibułowe anioły;
4. Omówienie metod oraz technik wykonywanie bombek choinkowych oraz kartek bożonarodzeniowych;
5. Wykonywanie  bombek choinkowych (technika serwetkowa – decupage);
6. Wykonywanie kartek bożonarodzeniowych (wyszywanie igłą).

Miejsce prowadzenia warsztatów:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu w dniach 9-10 grudnia 2013 roku
2.   Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu w dniach 11-12 grudnia 2013 roku
3.   Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku

Ilość miejsc ograniczona (15 na każde z trzech dwudniowych warsztatów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Telefoniczne zapisy na warsztaty prowadzi:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”
ul. Lwowska 32, pok.104 (Laureat)
tel./fax (84) 664 63 86
email: biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 grudnia 2013 roku

Zapraszamy!

„Deser na trawie” – fotorelacja

22 września w Brzezinach odbył się Piknik „Deser na Trawie”.. Piknik zorganizowany został w ramach projektu pod tą samą nazwą. Warto dodać, że KGW Brzezinianki z Brzezin dostały grant w kwocie 5.194 zł na realizację tego projektu. Darczyńcą jest Stowarzyszenie Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego, która realizuje program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas imprezy wystąpiły dwa zespoły: Kapela Pogranicze z Lubyczy Królewskiej oraz Orkiestra Strażacka również z Lubyczy. Otwarto rónież wystawę starych fotografii, które przedstawiały dawne dzieje oraz mieszkańców Brzezin. Ponadto obył się szereg zabaw i konkursów. Jednak najważniejszą częścią imprezy był tort, który podzielony został pośród zebranych.