Gmina Bełżec na Dożynkach Powiatowych w Łaszczowie

2 września Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, Chyżach i Żyłce, uczestniczyły w Dożynkach Powiatowych, jakie w tym roku zorganizowano
w Łaszczowie.

Panie zawiozły do Łaszczowa przygotowane przez siebie wieńce dożynkowe. Ich dzieła brały udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, jednak nie wywalczyły żadnego miejsca w żadnej kategorii.

Dożynki rozpoczęły się od zbiórki w miejscowym parku. Następnie korowód dożynkowy, złożony z przedstawicieli wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu tomaszowskiego, przeszedł na miejscowy stadion. Były przemówienia władz powiatu
i zaproszonych gości. Sumę dożynkową odprawił biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – Marian Rojek, który w tomaszowskie strony przyjechał praz pierwszy od czasu swojego ingresu.

Poniżej kilka zdjęć z wyjazdu do Łaszczowa.