Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną Bełżec 2013

DSC08805Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Urząd Gminy w Bełżcu
Proboszcz Parafii w Bełżcu

Konkurs jest konkursem powiatowym
Jego celem jest:
– podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej,
– włączenie społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego do twórczego działania,
– rozwijanie twórczości artystycznej,
– propagowanie i przekazywanie doświadczeń osób starszych dzieciom i młodzieży,

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 kategoriach:

Kat I: palmy wysokie tradycyjne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie tradycyjne muszą być wykonane z naturalnych materiałów – rośliny zielone (z wyłączeniem roślin objętych ochroną np. widłak) i suszone. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat II: palmy wysokie oryginalne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie oryginalne muszą być wykonane z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i ozdób florystycznych. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat III: palmy średnie (wykonywane grupowo)
Palmy średnie to palmy wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 3,5 do 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat IV: palmy małe do 1,5 metra (kategoria dla dzieci i młodzieży)

Palmy małe muszą być wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Wykonane indywidualnie, dopuszcza się wykonanie palmy przez dwie osoby.

Kryterium oceny prac to:

wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania
przy palmach nietypowych – pomysłowość wykonania,
zastosowanie nowych wzorów i niepowielanie pomysłów,

Oceny:
Oceny palm zgłoszonych do konkursu dokona niezależne jury, składające się z trzech osób, powołane przez organizatora. W sprawach spornych głos decydujący ma przewodniczący jury. O podziale i wysokości nagród decyduje organizator, w zależności o środków, którymi będzie dysponował w dniu konkursu.

Nagrody:
Sponsorami nagród w konkursie są:
− Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim za zajęcie I miejsca w czterech regulaminowych kategoriach
− Wójt Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu i Proboszcz Parafii Bełżec
− sponsorzy

Informacje dodatkowe o konkursie

Patronat Honorowy: Starosta Powiatu Tomaszowskiego
Sprawy organizacyjne:
Na zgłoszenia czekamy do 22 marca 2013 r. Wykonane palmy prezentowane będą w Niedzielę Palmową 24 marca 2013 r. W tym dniu biorący udział w konkursie zgłaszają się z wykonanymi przez siebie palmami do Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do godz. 10.00. Transport palmy we własnym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Powołane jury dokona pomiaru i oceny wykonanej palmy, zgodnie z załączonymi kryteriami i kartą oceny, a następnie uczestnicy konkursu wezmą udział w procesji o godz. 11.00 sprzed Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej do Kościoła Parafialnego. Wyniki konkursu (z rozdaniem nagród) ogłoszone będą na zakończenie uroczystej sumy.

Zgłoszenie do konkursu do pobrania TUTAJ

Koncert Pieśni Pasyjnej

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu zaprasza zespoły do wzięcia udziału w Koncercie Pieśni Pasyjnej, który odbędzie się 17 marca 2013 r.:

REGULAMIN

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu

I. Cele przeglądu

– kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej

II. Założenia organizacyjne:

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę koncertu i jest imprezą ponadlokalną, otwartą dla publiczności. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne i chóry, zrzeszające osoby dorosłe.

Zgłoszeniem na koncert jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 8.03.2013 r. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec, lub emailem: gok.belzec@gmail.com

III. Czas i miejsce imprezy:

17 marca 2013 r., Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, godz. 16.00 – Msza Św., godz. 17.00 – Koncert.

IV. Czas prezentacji

Czas trwania prezentacji to 10 minut (2 utwory). Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie czasu prezentacji.

V. Uwagi końcowe

Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

Zgłoszenie do pobrania TUTAJ

 

Twórczo i kreatywnie w Brzezinach

Od stycznia 2013 roku ruszył cykl zajęć z rękodzieła dla mieszkanek Brzezin. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu a uczestniczkami głównie panie z koła gospodyń wiejskich.

Podczas zajęć można nauczyć się tworzyć piękne ozdoby wielkanocne ale i nie tylko. Panie pod czujnym okiem instruktora, którym jest Agnieszka Kozyra tworzą bukiety i kompozycje wiosenne z krepy, wiją koszyczki z witek brzozowych, tworzą pisanki współczesnymi metodami ozdobniczymi – pisanki ze wstążki i bardzo modne ostatnio pisanki decoupage. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w świetlicy wiejskiej w Brzezinach. Zainteresowanie warsztatami jest bardzo duże, co cieszy i motywuje do działania a także zapraszania innych instruktorów.

We wtorek 19 lutego na warsztaty przyjechała Pani Ula, która pokazała jak wykonać pisankę wielkanocną i koszyczek wiosenny metodą karczochową. Choć palce bolały od wbijania szpilek każda z pań wyszła z zajęć z pięknym dziełem.

To nie koniec twórczych zajęć. Warsztaty potrwają co najmniej do maja, a technik rękodzieła do poznania na pewno nie zabraknie.

Ferie 2013

Tegoroczne ferie dla młodzieży z terenu Gminy Bełżec zostały przygotowane we współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu
z Biblioteką Publiczną w Bełżcu. Przygotowano wiele atrakcji, w tym wyjazd na kręgielnię i przedstawienie teatralne.

W tym roku ferie zaplanowano od 12 do 15 lutego. Już pierwszego dnia,
w poniedziałek 12 lutego, dzieciaki mogły korzystać z różnych gier i zabaw. Były to między innymi tenis stołowy, piłkarzyki i rzutki. Drugiego dnia, we wtorek 13 lutego, zaplanowano zajęcia plastyczne „Potworki i stworki zrobię sam”.

Wiele radości przyniósł dzieciakom wyjazd na kręgielnię do Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Rozegrano tam turniej kręgli ponadto do dyspozycji dzieciaków był stół do bilarda, piłkarzyki i gry PlayStation.

Natomiast zwieńczeniem ferii był spektakl „Wilk i Zając” w wykonaniu Studia Teatralnego ART-RE z Krakowa.

Ogółem w zajęć przygotowanych przez GOK i Bibliotekę w Bełżcu, skorzystało trzydzieścioro dzieci z terenu Gminy Bełżec.