Świąteczne paczki dla osób starszych i samotnych z gminy Bełżec

W dniu 23.12.2021r. Kierownik wraz z Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu oraz Wójtem Gminy Bełżec, rozwieźli paczki dla osób samotnych i starszych z terenu naszej gminy.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, paczki były obfite i bardzo urozmaicone. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, którzy uwierzyli w nas i wsparli nasz projekt, bez nich nie udałoby się tego zrobić na taką skalę: Pani Joannie Mańczak, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Bełżec I, KGW „Dolinianki”, KGW Brzeziny za poświęcony czas oraz przygotowanie poczęstunku Panu Andrzejowi Leśnemu, Pani Agacie Olenkiewicz, Pani Małgorzacie Ławnickiej oraz LKS Orkan Bełżec za wsparcie finansowe; Pani Beacie Bartosik, Pani Annie Kuceł-Kuśmierczak oraz Pani Annie Pasławskiej za wsparcie rzeczowe; Fabryce Soków oraz Panu Ryszardowi Romańczuk za przekazanie soków, Ks. Proboszczowi Stanisławowi Szałańskiemu za przekazane opłatki . Swoim zaangażowaniem w tworzeniu paczek wsparli nas także Klub Seniora, którzy na warsztatach wspólnie zorganizowanych z GOK, zrobili piękne kartki świąteczne; Szkolny Klub Wolontariatu, 23.dh „Ekoharce”, 3 dh. „Ekoludki”, dzieci i młodzież, którzy poświęcili swój czas na upieczenie i dekorację pierniczków. Dziękuję również Pani Joannie Pyrek za przygotowanie upominków jako podziękowanie dla osób zaangażowanych w ten projekt, Pani Ewie Czachor – Dyrektor GOK, która wspierała nas w każdym działaniu, OSP Bełżec II, OSP Chyże za pomoc w dostarczeniu paczek, oraz PCK OR Tomaszów Lubelski za przekazanie żywności. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, paczki świąteczne wywołały uśmiech oraz radość obdarowanych, dzięki nam, te święta były milsze oraz osoby starsze czuły się potrzebne.

Dziękujemy raz jeszcze, a do podziękowań dołącza się grono naszych podopiecznych.
Kierownik i Pracownicy
GOPS w Bełżcu

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Od 18 listopada do 12 grudnia w naszej gminie po raz kolejny miało miejsce Ogólnopolska Akcja Charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Zgodnie z ideą akcji zbierane były tylko i wyłącznie dary rzeczowe takie jak: słodycze, żywność długoterminowa, ziemiopłody. 5 grudnia wolontariusze zbierali dary pod kościołem przed każdą Mszą Św. Dodatkowo zorganizowane były zbiórki stacjonarne w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, Urzędzie Gminy w Bełżcu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu oraz w miejscowych sklepach. Efektem przeprowadzonej akcji było zebranie 360 kg żywności. Wszystkie dary 17 grudnia zostały przekazane przez Pana Wójta Andrzeja Adamka dzieciom z Domu Dziecka w Nowej Grobli.

Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa, naszej lokalnej społeczności za okazane serce. Bardzo serdecznie dziękujemy.