Walentynkowy Konkurs Plastyczny – wyniki

17 lutego 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Do konkursu zgłoszono 5 prac. Komisja w składzie: Ewelina Bodnar – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu oraz Irena Wiciejowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Bełżec przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Marcel Wolanowski

II miejsce – Paulina Lasota

III miejsce – Maciej Wolanin

Wyróżnienia: Marcelina Oleszczuk, Bartosz Lasota

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.