Gminne Obchody Dnia Niepodległości

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”

– Józef Piłsudski

11 listopada 2020 roku w naszej gminie odbyły się Obchody Dnia Niepodległości. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uroczystości te miały nieco inny charakter. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego złożone zostały wińce przez Wójta Gminy Bełżec, Sekretarz Urzędu Gminy Bełżec, Radnych Gminy Bełżec oraz Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu. Zapalone zostały również znicze przy pomniku 42 Bohaterów Batalionu Specjalnego 73 PP Grupy Fortecznej Armii Kraków.