17 września w naszej gminie odbyły się obchody upamiętniające wkroczenie wojsk sowieckich na teren Polski. 

Przy Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w Bełżcu o godz. 17:00 rozpoczęła się Msza św. Nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Stanisława Szałańskiego odprawione zostało w intencji ojczyzny i żołnierzy poległych w obronie Bełżca. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele gminy na czele z Wójtem Gminy Bełżec – Andrzejem Adamkiem, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu oraz grupa Harcerzy z 3. Drużyny Harcerskiej Ekoludki i 23. Drużyny Harcerskiej Ekoharce z Bełżca. Po zakończonej Mszy głos zabrał Wójt Gminy Bełżec. Przy pomniku 42 Bohaterów Batalionu Specjalnego 73 PP Grupy Fortecznej Armii Kraków zostały złożone wieńce i zapalono znicze.

Obchody 76. rocznicy obrony Brzezin

12 września 2020 roku w miejscowości Brzeziny odbyły się uroczyste Obchody 76. rocznicy obrony Brzezin – w Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym „Cichy Memoriał”.

Uroczystości rozpoczęte zostały w kaplicy św. Wojciecha w Brzezinach. Została tam odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. prałata kapelana AK płk. Andrzeja Puzona i ks. kanonika Stanisława Szałańskiego w intencji żołnierzy walczących w obronie Brzezin. Po nabożeństwie miało miejsce odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej por. Stefanowi Kobosowi.

Następnie odbył się przemarsz na plac szkolny, gdzie w obecności Pocztów Sztandarowych, przy akompaniamencie Tomaszowskiej Orkiestry Dętej OSP z Tomaszowa Lubelskiego odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejno prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach – Magdalena Szczepańska powitała wszystkich zgromadzonych gości. Ważnym punktem programu było odsłonięcie tablicy memorialnej Samodzielnego Obwodu WiN Tomaszów Lubelski ufundowanej przez Starostwo Powiatowe. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń okolicznościowych Medali „Pro Patria” dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny oraz Odznaki Zasług Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Kolejnym punktem programu było odczytanie Apelu Pamięci przez ppor. Magdalena Kwaśniak, po którym Wojskowa Asysta Honorowa 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oddali salwę honorową. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się Koncert w Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym. Wystąpiła 29 Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” z Suśca, Tomaszowska Orkiestra Dęta OSP oraz Zespół Wokalny Hubal z Klubu 2. Pułku Rozpoznawczego Hrubieszowa.

Podczas trwania uroczystości zaprezentowano „Cichy Memoriał” – deskale. Kilkanaście uwiecznionych unikalną techniką malarską sylwetek zakonspirowanych bohaterów wykonał Andrzej Andrejkow, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt współfinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”. Współorganizatorzy: Gmina Bełżec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu. Wydarzenie odbyło się także przy współpracy z Powiatem Tomaszowskim oraz Fundacją Parasol Roztocza.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, organizacjom, dzięki którym udało się zorganizować to wspaniałe wydarzenie.

Relacja TVP3 Lublin