13 listopada odbyło się spotkanie Klubu Seniora, podczas którego zorganizowane zostały warsztaty kartkowe. Efektem pracy seniorów były pięknie wykonane kartki świąteczne. Oto krótka fotorelacja:

Gminne Obchody Dnia Niepodległości

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna

Seneka Młodszy

Gminne Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. kanonik Stanisław Szałański. Po jej zakończeniu mieliśmy okazję wysłuchać koncertu patriotycznego w wykonaniu zespołu „Marase”. Następnie odbył się przemarsz przy akompaniamencie Kapeli Bełżeckiej na Skwer 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszała Józefa Piłsudskiego nastąpiło złożenie wieńców i zapalenie zniczy. Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Bełżec – Pan Andrzej Adamek.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz gminy na czele z Wójtem Gminy Bełżec Panem Andrzejem Adamkiem, Sekretarz Gminy Pani Alicja Kopczan, Skarbnik Gminy Pani Jolanta Malec, Radni Gminy Bełżec, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrebennem por. Wojciech Pawelec oraz por. Jacek Buczak, dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu, poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nadleśniczy Wiesław Leńczuk, Nadleśniczy Aleksander Nowak, grupa Harcerzy z 3. Drużyny Harcerskiej Ekoludki i 23. Drużyny Harcerskiej Ekoharce z Bełżca oraz mieszkańcy gminy.