Spotkanie z historią

6 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyło się „Spotkanie z historią”, podczas którego wypromowana została książka Wojciecha Hanusa pt. „Jeden z ostatnich. Stefan Kobos „Wrzos” (1900-1976)”.

Spotkanie poświęcone promocji książki rozpoczęło się krótką przemową Magdaleny Szczepańskiej – prezesa Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach.  Następnie z rąk Prezesa ŚZŻAK O/Zamość Sławomira Zawiślaka zostały wręczone podziękowania za zaangażowanie w kultywowaniu pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego AK i WiN oraz współpracę na rzecz szerzenia wiedzy historycznej. Podziękowania te otrzymali: Wojciech Hanus – autor książki „Jeden z ostatnich. Stefan Kobos „Wrzos” (1900-1976)”, Andrzej Adamek –Wójt Gminy Bełżec, Karolina Janik –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu oraz Rada Gminy Bełżec. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w ramach wdzięczności został obdarzony przez ppłk Zbigniewa Krzyszczuka – Dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pamiątkowym ryngrafem przedstawiającym płat sztandaru. Kolejnym punktem programu było spotkanie autorskie z Wojciechem Hanusem – pracownikiem IPN O/Rzeszów. Podczas swojego przemówienia zaprezentował on słuchaczom zarys powstania książki, problemy i sytuacje jakie napotkał podczas pisania. Na zakończenie spotkania odbyła się projekcja filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” wyprodukowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość i Telewizję Polską S.A. TVP3 Lublin. Podczas całości trwania wydarzenia istniała możliwość nabycia książki z niepowtarzalnym wpisem autora.

Zorganizowane wydarzenie odbyło się z inicjatywy Rodzin „zakonspirowanych bohaterów” oraz Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bełżcu  i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.