Ekologiczne Spotkanie!

29 września w miejscowości Chyże g. Bełżec odbyło się „Ekologiczne spotkanie” Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bełżcu I w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany za pośrednictwem LGD „Roztocze Tomaszowskie”

Ekologiczne spotkanie to wspaniała inicjatywa, która przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej  mieszkańców. Wydarzenie rozpoczęło się od Eko-animacji dla dzieci, na scenie wystąpiły zespoły i kapele ludowe: Zespół Pogranicze z Lubyczy Królewskiej,  Zespół Śpiewaczy Kwiaty Roztocza z g. Susiec, Zespół Wójtowianie z Krasnobrodu oraz Kapela Bełżecka. W miedzy czasie odbywały się warsztaty rękodzieła połączone z pokazem tworzenia ekobiżuterii. W trakcie imprezy zorganizowano zbiórkę zużytych baterii i plastikowych zakrętek, które przekazane zostały dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Ponadto, dzięki współpracy z miejscową Policją przeprowadzona została akcja  „Bezpieczny rower” i każdy chętny mógł oznaczyć swój rower. Dużą uwagę uczestników przykuł pokaz tłoczenia soku z jabłek przygotowany przez Fabrykę Soków z Bełżca wraz z degustacją, każdy mógł również spróbować lokalnych potraw, przygotowanych z naturalnych składników przez cztery Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Bełżec. Zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Nadleśnictwa Tomaszów, gdzie znajdował się punkt edukacyjny i przeprowadzone zostały drobne konkursy przyrodnicze. Ekologiczne spotkanie było również podsumowaniem dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży, pt. „Dzieci też segregują śmieci” oraz „Leśny skrzat”, które odbywały się w okresie wakacji. Wszystkim uczestnikom konkursów zostały wręczone cenne nagrody, taki jak tablety, smartfony, głośniki bezprzewodowe, słuchawki, zegarki, powerbanki, książki i gry o tematyce ekologicznej.

Ważnym punktem całego projektu było wspólne zasadzenie symbolicznego drzewa, które swoje miejsce znalazło na Skwerze 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Bełżcu. Organizacja wydarzeń propagujących ekologię jest bardzo potrzebna, ponieważ przez takie działania uświadamiamy i uczymy się jak dbać o nasze zdrowie i nasze otoczenie.

17 września w naszej gminie odbyły się obchody upamiętniające wkroczenie na teren Polski wojsk sowieckich. 

O godz. 18:00 przy Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w Bełżcu rozpoczęła się Msza św. w intencji ojczyzny i żołnierzy poległych w obronie Bełżca, której przewodniczył ks. Marcin Kornaga. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele gminy na czele z Wójtem Gminy Bełżec – Andrzejem Adamkiem, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu oraz grupa Harcerzy z 3. Drużyny Harcerskiej Ekoludki i 23. Drużyny Harcerskiej Ekoharce z Bełżca.

Po zakończonej mszy głos zabrał Wójt Gminy Bełżec. Następnie przy pomniku 42 Bohaterów Batalionu Specjalnego 73 PP Grupy Fortecznej Armii Kraków zostały złożone wieńce i zapalono znicze.

50 lat małżeństwa

W niedzielę 15 września w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Osiem par z terenu Gminy Bełżec świętowało ten wspaniały jubileusz. Wszystkie pary odznaczone zostały medalami przyznanymi przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę za długoletnie pożycie małżeńskie. Serdeczne życzenia złożyli – Wójt Gminy Bełżec –  Andrzej Adamek, Sekretarz Gminy Bełżec – Alicja Kopczan, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bełżcu – Maria Jarosz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bełżec – Grażyna Komadowska. Również słowa uznania w imieniu Starosty Tomaszowskiego – Henryka Karwana przekazała Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Nie zabrakło toastów, pysznego tortu dla małżeństw i zaproszonych gości. O oprawę muzyczną zadbała Kapela Bełżecka. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim parom tego wspaniałego święta oraz życzymy kolejnych pięknych lat w zdrowiu i miłości.