Wizyta studyjna w Gospodarstwie Rybackim

W dniu 27 sierpnia 2019 roku w Karczmie Rybnej „Karpiówka” przy ul. Zamojskiej 5 w Bełżcu, odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwie rybackim organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu w ramach projektu pt. „Odkrywanie „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec” w ramach  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wizyta studyjna odbyła się na terenie Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”, spotkanie poprowadziła Pani mgr inż. Anna Kuceł-Kuśmierczak – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku ichtiologia i akwakultura, właścicielka Karczmy rybnej „Karpiówka” oraz od 1997 roku współwłaścicielka Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”.

Program wizyty studyjnej obejmował:

 1. Powitanie uczestników szkolenia przez Dyrektor GOK w Bełżcu,
 2. Zapoznanie uczestników z programem wizyty,
 3. Omówienie przez prowadzącą zagadnień związanych prowadzeniem działalności rybackiej w gospodarstwie,
 4. Obejrzenie i oprowadzenie po gospodarstwie,
 5. Przedstawienie poszczególnych etapów hodowli i rozwoju ryb w stawach,
 6. Przedstawienie filmu dotyczącego gospodarstwa,
 7. Prezentacja przygotowania i degustacja potrawy z karpia,
 8. Przedstawienie wartości odżywczych jakie zawierają ryby,
 9. Prezentacja sprzętu rybackiego i wędkarskiego,
 10. Przedstawienie zawody rybaka,
 11. Wspólne wędkowanie,
 12. Zakończenie wizyty studyjnej.

            Na zaproszenie skierowane do dzieci i młodzieży, społeczności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju odpowiedziało 20 osób (potwierdzeniem lista obecności z przeprowadzonej wizyty studyjnej). O szkoleniu dowiedzieli się z plakatów, stron internetowych samorządów należących do Stowarzyszenia RLGD „ROZTOCZE” oraz strony RLGD „Roztocze”, a także portali społecznościowych. Uczestnicy reprezentowali szerokie grono zainteresowanych aktywizacją na obszarze RLGD „ROZTOCZE”.

            Podsumowaniem wizyty była czynna dyskusja na temat wiedzy dzieci i młodzieży dotyczącej działalności rybackiej.

Dożynki 2019

18 sierpnia w miejscowości  Brzeziny odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się dziękczynną Mszą św. w Kaplicy pw. św. Wojciecha, której przewodniczyli o. Piotr Stanikowski i ks. Marcin Kornaga. Podczas nabożeństwa zostały poświęcone wieńce dożynkowe wykonane przez: KGW Brzeziny, KGW Chyże, KGW Bełżec I i KGW Bełżec II. Po zakończonej Mszy św.  odbył się przemarsz korowodu dożynkowego spod kaplicy na plac dożynkowy przy remizo-świetlicy w Brzezinach. Tam odbyło się przekazanie na ręce Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka dożynkowego chleba przez starostów i  delegację miasta Bełz na Ukrainie . Tegorocznymi starostami byli państwo Aneta Żołądek i Piotr Banaś.

Część oficjalna otworzona została odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Odczytane zostały także listy w imieniu: Starosty Powiatu Tomaszowskiego Henryka Karwana, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka,  Posła Krzysztofa Hetmana, Posła Sławomira Zawiślaka, Posła Tomasza Zielińskiego .Podczas wystąpień starostowie częstowali uczestników tradycyjnym dożynkowym chlebem.

Rozstrzygnięty został także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja w składzie: ksiądz Marcin Kornaga, przewodnicząca Rady Gminy Bełżec pani Grażyna Komadowska oraz dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie pani Katarzyna Dziura przyznali następujące miejsca:

Kategoria wieniec tradycyjny:

 1. KGW Brzeziny
 2. KGW Bełżec II
 3. KGW Chyże

Kategoria wieniec nowoczesny:

 1. KGW Bełżec I

Wieńce wykonane przez KGW Brzeziny i KGW Bełżec I będą reprezentowały naszą gminę podczas Dożynek Powiatowych w Tarnawatce.

Część artystyczna rozpoczęła się występem Zespołu Śpiewaczego Dolinianki. Następnie na scenie zaprezentowały się takie zespoły jak: Kapela Bełżecka, Zespół Śpiewaczy Brzezinianki, Zespół Wokalny Bełżusie, Zespół Śpiewaczy Honoratki, Zespół Złote Kłosy. Niesamowitych wrażeń podczas występu zapewnili również Zespół Relax GOLD oraz Lubelska Kapela Maki. Tegoroczne dożynki zakończyły się potańcówką prowadzoną przez  DJ Leszka.

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób, które przyczyniły się do organizacji dożynek, dziękujemy mieszkańcom Brzezin, zespołom śpiewaczym oraz paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za wszelką pomoc i zaangażowanie.