Szkolenie

4 czerwca 2019 roku w Karczmie Rybackiej „Karpiówka” w Bełżcu, odbyło się drugie szkolenie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu w ramach projektu pt. „Odkrywanie „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec” w ramach  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” o tematyce „Zdrowie ryb w stawach karpiowych i pstrągowych”.

            Szkolenie poprowadziła Pani mgr inż. Anna Kuśmierczak-Kuceł – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku ichtiologia i akwakultura, właścicielka Karczmy rybackiej „Karpiówka” oraz od 1997 roku współwłaścicielka Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”.  Podczas szkolenia przeanalizowano zagadnienia związane z hodowlą ryb w stawach. Omówione zostały potencjalne zagrożenia i choroby jakie mogą występować w hodowli. Przedstawiono profilaktykę w ochronie ryb oraz praktycznie przedstawiono na jakie zagrożenia narażone są ryby. Podczas szkolenie nie zabrakło wspaniałego poczęstunku przygotowanego przez karczmę rybacką „Karpiówkę”. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, byli to przedstawiciele społeczności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, pracownicy RLGD „ROZTOCZE”, pracownicy LODR w Tomaszowie Lubelskim oraz mieszkańcy. Uczestnicy reprezentowali szerokie grono zainteresowanych aktywizacją na obszarze RLGD „ROZTOCZE”, obecne były również osoby w wieku 50+, pozostające poza rynkiem pracy oraz bezrobotni, którzy w LSR należą do tzw. grupy defaworyzowanej.

         Podsumowaniem szkolenia była czynna dyskusja dotycząca zdrowia ryb w hodowli w stawach karpiowych i pstrągowych. Ponadto poruszono temat tego jak spożywanie ryb wpływa na organizm człowieka. Następnie odbyła się wymiana doświadczeń i czas na zadawanie pytań do prowadzącej szkolenia. Ponadto rozdano ulotki informacyjne o RLGD „Roztocze”.