Szkolenie

4 czerwca 2019 roku w Karczmie Rybackiej „Karpiówka” w Bełżcu, odbyło się drugie szkolenie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu w ramach projektu pt. „Odkrywanie „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec” w ramach  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” o tematyce „Zdrowie ryb w stawach karpiowych i pstrągowych”.

            Szkolenie poprowadziła Pani mgr inż. Anna Kuśmierczak-Kuceł – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku ichtiologia i akwakultura, właścicielka Karczmy rybackiej „Karpiówka” oraz od 1997 roku współwłaścicielka Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”.  Podczas szkolenia przeanalizowano zagadnienia związane z hodowlą ryb w stawach. Omówione zostały potencjalne zagrożenia i choroby jakie mogą występować w hodowli. Przedstawiono profilaktykę w ochronie ryb oraz praktycznie przedstawiono na jakie zagrożenia narażone są ryby. Podczas szkolenie nie zabrakło wspaniałego poczęstunku przygotowanego przez karczmę rybacką „Karpiówkę”. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, byli to przedstawiciele społeczności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, pracownicy RLGD „ROZTOCZE”, pracownicy LODR w Tomaszowie Lubelskim oraz mieszkańcy. Uczestnicy reprezentowali szerokie grono zainteresowanych aktywizacją na obszarze RLGD „ROZTOCZE”, obecne były również osoby w wieku 50+, pozostające poza rynkiem pracy oraz bezrobotni, którzy w LSR należą do tzw. grupy defaworyzowanej.

         Podsumowaniem szkolenia była czynna dyskusja dotycząca zdrowia ryb w hodowli w stawach karpiowych i pstrągowych. Ponadto poruszono temat tego jak spożywanie ryb wpływa na organizm człowieka. Następnie odbyła się wymiana doświadczeń i czas na zadawanie pytań do prowadzącej szkolenia. Ponadto rozdano ulotki informacyjne o RLGD „Roztocze”.

Wędkarski Dzień Dziecka 2019

2 czerwca nad zalewem Młynki odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bełżec dla dzieci z naszej gminy.  Zgłoszonych zostało 18 zawodników.

Zawody rozegrane zostały w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII wraz z III klasą gimnazjum. Trwające trzy godziny łowy przyniosły uczestnikom obfite zbiory. Zdobycze naszych zawodników zostały zważone, a następnie ogłoszono wyniki. Zwycięzcy otrzymali nagrody i puchary z rąk Wójta Gminy Bełżec Pana Andrzeja Adamka oraz Pani Elizy Obirek – kierownik RLGD „Roztocze”. Nagrody ufundowane zostały dzięki uprzejmości sponsorów: RLGD „Roztocze”, sklep wędkarski „Mad Carp”, sklep budowlany Andrzej Leśny, firma Dachmix, , skład budowlany „STANBUD”. Dodatkowo wręczono nagrodę specjalną za złowienie największej ryby, której fundatorem była karczma rybna „Karpiówka”. Dla pozostałych zawodników zostały przekazane drobne upominki. Wydarzenie zakończyło się grillem, przygotowanym dla przybyłych gości i uczestników. Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Wójt Gminy Bełżec oraz Koło nr 26 PZW w Bełżcu.