W dniu 30 kwietnia 2019 roku w Karczmie Rybackiej „Karpiówka” w Bełżcu, odbyło się pierwsze szkolenie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu w ramach projektu pt. „Odkrywanie „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec” w ramach  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” o tematyce „Zarządzanie działalnością gospodarczą w branży rybackiej i akwakulturze”.

            Szkolenie poprowadziła Pani mgr inż. Anna Kuśmierczak-Kuceł – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku ichtiologia i akwakultura, właścicielka Karczmy rybackiej „Karpiówka” oraz od 1997 roku współwłaścicielka Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”.  Podczas szkolenia przedstawione zostały informacje dotyczące zagadnień związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, scharakteryzowano Gospodarstwo Rybackie „Bełżec” oraz przedstawiono kolejne etapy rozwoju działalności. Uczestnicy mogli spróbować dania serwowane w karczmie z lokalnych produktów i ryb. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, byli to przedstawiciele społeczności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, pracownicy RLGD „ROZTOCZE”, mieszkańcy, lokalni liderzy. Uczestnicy reprezentowali szerokie grono zainteresowanych aktywizacją na obszarze RLGD „ROZTOCZE”, obecne były również osoby w wieku 50+, pozostające poza rynkiem pracy oraz bezrobotni, którzy w LSR należą do tzw. grupy defaworyzowanej.

         Podsumowaniem szkolenia była czynna dyskusja dotycząca działalności w sferze rybackiej i akwakulturze, wymiana doświadczeń i czas na zadawanie pytań do prowadzącej szkolenia. Ponadto rozdano ulotki informacyjne o RLGD „Roztocze”.