VIII Przegląd Pieśni Pasyjnej

Dnia 7 kwietnia w Kościele Parafialnym w Bełżcu odbyła się VIII edycja Przeglądu Pieśni Pasyjnej. Koncert Pieśni Pasyjnej jest wydarzeniem ponadlokalnym . Jego celem jest kultywowanie pieśni pokutnej, a także popularyzacja zespołów i chórów wraz z ich dorobkiem artystycznym.

Całą uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św., której przewodniczył ks. Stanisław Szałański. Po jej zakończeniu mieliśmy okazję wysłuchania pieśni o tematyce wielkopostnej. Niesamowitą atmosferę tego wydarzenia wprowadzili artyści przybyli z trzech powiatów: tomaszowskiego, lubartowskiego, hrubieszowskiego. Podczas koncertu wystąpiło 12 zespołów i 3 chóry. Jako pierwsi wystąpili 3. Drużyna Harcerska „Ekoludki” i 23. Drużyna Harcerska „Ekoharce”. Następnie zaprezentowali się: Zespół „Jutrzenka” reprezentujący Gminę Susiec , Zespół „Szarowolanki” z Szarowoli, Zespół „Pojednanie” z Krynic, Zespół „Jaśmin” z Rzeplina, Zespół „Pasja” z Lubyczy Królewskiej, Zespół „Marase” z Bełżca, Zespół „Pasjonata” z Komarowa, Zespół „Jawor” z Michalowa, Zespół „Wierszczyckie Echo” reprezentujący Gminę Jarczów, Chór „Gloria Dei” z Tyszowiec, Kapela „Mirecka” z Mircza, Zespół „Tarnina” z Tarnoszyna, Chór „Tanew” z Narola. Koncert zakończył występ Chóru Parafialnego z Bełżca. Wszystkie zespoły otrzymały podziękowania i upominki. Słowa podziękowań popłynęły od ks. Stanisława Szałańskiego – proboszcza parafii Bełżec, Wójta Gminy Bełżec – Pana Andrzeja Adamka oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu – Pani Karoliny Janik. Tradycyjnie na zakończenie wspólnie odśpiewana została pieśń „Kiedy Serce Twe”.

Serdecznie dziękujemy artystom za wspaniałe występy oraz wszystkim obecnym za tak liczne przybycie.