Strojenie Choinki w Chyżach

Dnia 16 grudnia w Chyżach odbyło się strojenie choinki, w które zaangażowani byli mieszkańcy wraz z dziećmi, a także Pan Wójt Andrzej Adamek i Pani Sekretarz Alicja Kopczan. Zorganizowane zostały także rodzinne warsztaty tworzenia stroików świątecznych. Nie zabrakło również obecności Mikołaja, który nagrodził słodkościami wszystkich obecnych. Wydarzenie to jest udanym pomysłem na motywowanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz kultury i tradycji lokalnej.