Strojenie Choinki w Chyżach

Dnia 16 grudnia w Chyżach odbyło się strojenie choinki, w które zaangażowani byli mieszkańcy wraz z dziećmi, a także Pan Wójt Andrzej Adamek i Pani Sekretarz Alicja Kopczan. Zorganizowane zostały także rodzinne warsztaty tworzenia stroików świątecznych. Nie zabrakło również obecności Mikołaja, który nagrodził słodkościami wszystkich obecnych. Wydarzenie to jest udanym pomysłem na motywowanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz kultury i tradycji lokalnej.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Dnia 25 listopada w naszej gminie po raz kolejny miała miejsce Ogólnopolska Akcja Charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W ten dzień przed Mszami Św. wolontariusze wraz z harcerzami przeprowadzili zbiórki. Zgodnie z ideą akcji zbierane były tylko i wyłącznie dary rzeczowe takie jak:  odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody. Zorganizowany został również koncert charytatywny, podczas którego wystąpili soliści oraz dzieci uczestniczące w grupie wokalnej działającej przy GOK.

Dodatkowo zorganizowane były zbiórki stacjonarne w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, Urzędzie Gminy w Bełżcu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu oraz w miejscowych sklepach i trwały one do 1 grudnia. Efektem przeprowadzonej akcji było zebranie 552,29 kg darów, w tym 460,43 kg żywności. Wszystkie dary zostały przekazane dzieciom potrzebującym z Domu Dziecka w Nowej Grobli. Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce i hojność. Szczególne podziękowania kierujemy do Klubu Wolontariuszy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz lokalnym przedsiębiorcom.