Historia i dziedzictwo kulturowe Bełżca – przewodnik

     Z radością pragniemy przedstawić nową publikację zawierającą wszystkie najważniejsze informacje dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Bełżca, otoczone pięknymi fotografiami naszej małej ojczyzny.

Przewodnik Historia i dziedzictwo kulturowe Bełżca

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadanie pn. „Ludowe Bajania” , publikacja opracowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bełżcu I, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

„Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”