Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

17 września tradycyjnie przy Kapliczce Najświętszego Serca Jezusowego w Bełżcu odbyła się msza św. w intencji ojczyzny i żołnierzy poległych w obronie Bełżca, której przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław Szałański. W uroczystej mszy uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele gminy na czele z Wójtem Gminy Bełżec – Andrzejem Adamkiem, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu, Gminnego Ośrodka Kultury oraz liczną grupą przybili Harcerze z 23 drużyny harcerskiej Ekoharce z Bełżca. Po mszy przy pomniku 42 Bohaterów Batalionu Specjalnego 73 PP Grupy Fortecznej Armii Kraków, zostały złożone wieńce i znicze.

Dla pamięci przyszłych pokoleń dnia 14 września 2018 r. wmurowano pod tablicą upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu w 1921 roku, Kapsułę Czasu Gminy Bełżec. We wnętrzu kapsuły znalazł się Akt Erekcyjny, zdjęcia przedstawiające teraźniejszą gminę, przewodnik, widokówki oraz inne lokalne pamiątki. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Kapliczce NSPJ odbędzie się 11 listopada 2018 roku. Chcielibyśmy również aby idea kapsuły czasu w sposób symboliczny łączyła mieszkańców naszej gminy i nawiązywała do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zadanie pn. „Ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizowane jest przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Gminy Bełżec przy dużym zaangażowaniu Gminy Bełżec, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Spotkanie

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu pt. ,,Czyste Powietrze”, które odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu. Zebranie to organizowane jest w ramach rządowego programu, a jego celem jest dążenie do zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów do atmosfery i poprawy jakości powietrza.

Więcej informacji na: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze