Ludowe Bajania

„Ludowe Bajania” jest to zadanie realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Bełżec I  w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Zadanie zakłada wydanie przewodnika pn. „Historia i dziedzictwo kulturowe Bełżca” w którym opublikowane zostaną najatrakcyjniejsze miejsca miejscowości Bełżec oraz przedstawiony zostanie dorobek kulturowy gminy. Ponadto w ramach projektu organizowane jest wydarzenie mające na celu przybliżenie mieszańcom regionu dawnych tradycji i zwyczajów pn. „Ludowe Bajania” Podczas imprezy odbędą się pokazy wikliniarstwa, tłoczenia oleju oraz tworzenia lnianej biżuterii, ponadto odbędzie się pokaz zespołu obrzędowego  oraz przewidziany jest program dla dzieci „Jak drzewiej bywało” podczas, którego młodsi uczestnicy zapoznają się ze starym sprzętem gospodarstwa domowego oraz będą mogli wziąć udział w warsztatach garncarskich. Przeprowadzony zostanie również konkurs dla KGW z obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie” na najlepszą tradycyjną potrawę. W programie przewidziane zostały występy zespołów ludowych i folklorystycznych, wystąpią:

Kapela Bełżecka,
Jarczowskie Słowiki,
Rawskie Retro,
Sopocka Nuta,
oraz Zespół Folklorystyczny Roztocze.
Serdecznie Zapraszamy w imieniu organizatorów!