Bieg Niepodległościowy 2018

Rok 2018 jest dla nas szczególnie ważny ze względu na setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w Gminie Bełżec odbył się bieg, w którym udział wzięły dzieci i młodzież.

Dnia 05.06.2018 dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Bełżcu został zorganizowany bieg niepodległościowy. Uczniowie tych szkół wraz z nauczycielami zobowiązali się do przebiegnięcia wyznaczonego im dystansu. Dla najmłodszych była to szkolna bieżnia. Natomiast trasy dla starszych uczniów, rozpoczynały się w miejscu charakterystycznym dla naszej gminy – przy Pomniku Przyrody Jałowcu Pospolitym. Klasy IV-VI szkoły podstawowej pokonali odcinek mierzący 1km, natomiast klasy VII wraz z gimnazjum odległość 2km. Po dotarciu wszystkich do mety każdy uczestnik biegu otrzymał odblask z narodowymi barwami oraz certyfikat potwierdzający ukończenie biegu przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Całą uroczystość zakończyła przemowa Pana Wójta oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.