Szkatułka metodą MIX MEDIA

W piątek 2 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Brzezin – Brzezina, które realizuje projekt „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Bełżca”. Podczas spotkania uczestniczki ozdabiały drewniane szkatułki metodą mix, warsztaty poprowadziła „Agaart” Pracownia Rękodzieła Artystycznego. W warsztatach brało udział 20 osób z terenu naszej gminy. Zadanie realizowane jest w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.