Anielskie warsztaty

W piątek 19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w warsztatach rękodzieła artystycznego organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Brzezin – Brzezina, które realizuje projekt „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Bełżca”. Podczas spotkania każdy mógł własnoręcznie stworzyć anioła malowanego na desce pod czujnym okiem instruktora Pani Agaty Piwko z „Agaart” Pracownia Rękodzieła Artystycznego. W warsztatach brało udział 20 osób z terenu naszej gminy. Zadanie realizowane jest w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.