Choinka Chyże

17 grudnia o godzinie 12.00 w miejscowości Chyże odbywało się wspólne strojenie choinki przez mieszkańców i dzieci. Wydarzanie to zostało zainicjowane przez Sołectwo Chyże, Koło Gospodyń Wiejskich z Chyż przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu. Dzieci miały okazję przygotować własnoręcznie wykonane ozdoby pod czujnym okiem Rodziców i Pani Dyrektor GOK Karoliny Janik. W nagrodę za zaangażowanie wszystkich odwiedził Mikołaj, który obdarował słodkościami wszystkich obecnych. W strojenie choinki zaangażowany był również Pan Wójt Andrzej Adamek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Wielgoszem. Inicjatywa ta to wspaniały pomysł na aktywizację mieszkańców do wspólnych działań na rzecz lokalnej kultury i tradycji.