Jubileusz 10 lecia Zespołu Muzycznego Roztocza „Kapela Bełżecka”

2 grudnia 2017 roku w remizo-świetlicy w Bełżcu II odbył się Jubileusz 10 lecia Zespołu Muzycznego Roztocza „Kapela Bełżecka”. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Pani Ewa Piwko-Witkowska Prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie”, zaprzyjaźnieni Dyrektorzy Domów Kultury z naszego regionu, Pani Joanna Kowalczuk (Dyrektor GOK Susiec), Pani Kinga Łuczak (Dyrektor GOK Podhorce), Pani Katarzyna Dziura (Dyrektor SOK Jarczów) oraz Leszek Trześniowski (GOK Łaszczów). Nie zabrakło również przedstawicieli naszej Gminy, Pana Wójta Andrzeja Adamka, Pani Alicji Kopczan Sekretarza Urzędu Gminy, Pani Jolanty Malec Skarbnika Gminy, Pana Wiesława Wielgosza Przewodniczącego Rady Gminy Bełżec oraz Pana Mariana Pizuna Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy. Wśród zaproszonych gości byli także Radni Gminy Bełżec, Członkowie zespołu MARASE działającego przy GOK w Bełżcu jak i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy, które pomogły w przygotowaniu tego wydarzenia. Na wstępie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, Karolina Janik witając zebranych gości przybliżyła historię zespołu. Ciepłe słowa jak i życzenia dla Jubilatów na dalszą artystyczną działalność padły również z ust zaproszonych Gości i władz Gminy. Dyplom uznania Kapela Bełżecka otrzymała od Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Arkadiusza Bratkowskiego Członka Zarządu Województwa Lubelskiego. Następnie całość uświetnił swoim występem zespół MARASE, który wykonał kilka utworów. Podczas imprezy zebrani goście mogli degustować potrawy przygotowane przy okazji odbywających się w naszej gminie warsztatów kulinarnych. Na sam koniec nie mogło zabraknąć występu Kapeli Bełżeckiej a ich muzyka umiliła dalsze świętowanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym a w szczególności tym którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

Ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, Kapeli Bełżeckiej jeszcze raz, życzymy dużo sukcesów i wielu koncertów, tym samym dziękujemy za dotychczasową współpracę.

 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę edycja XXV

Dnia 26 listopada w naszej gminie miała miejsce Ogólnopolska Akcja Charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Przed wszystkimi mszami św., Wolontariusze przy pomocy Zuchów i Harcerzy zbierali tylko i wyłącznie dary rzeczowe: zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody. Dodatkowo zbiórka organizowana była w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, Urzędzie Gminy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu oraz w miejscowych sklepach. Wszystkie dary zostały przekazane dzieciom potrzebującym z Domu Dziecka w Nowej Grobli. Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce i hojność wspólnie zebraliśmy: 436, 5 kg darów z czego 384 kg to żywność!

Jeszcze Raz Serdecznie Dziękujemy!