Choinka Chyże

17 grudnia o godzinie 12.00 w miejscowości Chyże odbywało się wspólne strojenie choinki przez mieszkańców i dzieci. Wydarzanie to zostało zainicjowane przez Sołectwo Chyże, Koło Gospodyń Wiejskich z Chyż przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu. Dzieci miały okazję przygotować własnoręcznie wykonane ozdoby pod czujnym okiem Rodziców i Pani Dyrektor GOK Karoliny Janik. W nagrodę za zaangażowanie wszystkich odwiedził Mikołaj, który obdarował słodkościami wszystkich obecnych. W strojenie choinki zaangażowany był również Pan Wójt Andrzej Adamek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Wielgoszem. Inicjatywa ta to wspaniały pomysł na aktywizację mieszkańców do wspólnych działań na rzecz lokalnej kultury i tradycji.

Warsztaty świąteczne

Dnia 15 i 16 (piątek, sobota) grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyły się warsztaty rękodzieła o tematyce świątecznej. Organizatorem cyklu warsztatów jest Stowarzyszenie Rozwoju Brzezin – Brzezina, które realizuje projekt „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Bełżca” w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. W warsztatach brało udział 20 osób z terenu naszej gminy. Podczas piątkowego „Maratonu Kartowego” każdy wykonał trzy kartki o różnych kształtach, metodą scrapbooking w stylu vintage. Natomiast w sobotę tworzona była „Bombka z efektem lustra”, która może być współczesną formą świątecznej dekoracji bożonarodzeniowej. Efekty prac przedstawiamy na poniższych zdjęciach.

Jubileusz 10 lecia Zespołu Muzycznego Roztocza „Kapela Bełżecka”

2 grudnia 2017 roku w remizo-świetlicy w Bełżcu II odbył się Jubileusz 10 lecia Zespołu Muzycznego Roztocza „Kapela Bełżecka”. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Pani Ewa Piwko-Witkowska Prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie”, zaprzyjaźnieni Dyrektorzy Domów Kultury z naszego regionu, Pani Joanna Kowalczuk (Dyrektor GOK Susiec), Pani Kinga Łuczak (Dyrektor GOK Podhorce), Pani Katarzyna Dziura (Dyrektor SOK Jarczów) oraz Leszek Trześniowski (GOK Łaszczów). Nie zabrakło również przedstawicieli naszej Gminy, Pana Wójta Andrzeja Adamka, Pani Alicji Kopczan Sekretarza Urzędu Gminy, Pani Jolanty Malec Skarbnika Gminy, Pana Wiesława Wielgosza Przewodniczącego Rady Gminy Bełżec oraz Pana Mariana Pizuna Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy. Wśród zaproszonych gości byli także Radni Gminy Bełżec, Członkowie zespołu MARASE działającego przy GOK w Bełżcu jak i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy, które pomogły w przygotowaniu tego wydarzenia. Na wstępie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, Karolina Janik witając zebranych gości przybliżyła historię zespołu. Ciepłe słowa jak i życzenia dla Jubilatów na dalszą artystyczną działalność padły również z ust zaproszonych Gości i władz Gminy. Dyplom uznania Kapela Bełżecka otrzymała od Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Arkadiusza Bratkowskiego Członka Zarządu Województwa Lubelskiego. Następnie całość uświetnił swoim występem zespół MARASE, który wykonał kilka utworów. Podczas imprezy zebrani goście mogli degustować potrawy przygotowane przy okazji odbywających się w naszej gminie warsztatów kulinarnych. Na sam koniec nie mogło zabraknąć występu Kapeli Bełżeckiej a ich muzyka umiliła dalsze świętowanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym a w szczególności tym którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

Ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, Kapeli Bełżeckiej jeszcze raz, życzymy dużo sukcesów i wielu koncertów, tym samym dziękujemy za dotychczasową współpracę.