„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „

Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

– osoby odchodzące z rolnictwa,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,

  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy

  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl

Szczegóły na:

www.twojbiznes.fipi.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 853 239,51 zł

Jubileusz 50 lecia Małżeństwa

„MOJE SERCE Z WZAJEMNOŚCIĄ BIJE

ODDAŁO SIĘ TOBIE TYLKO TOBĄ ŻYJE”

Pięć par małżeńskich z terenu Gminy Bełżec obchodzi w tym roku pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. W związku z tym, w niedzielę 8 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, zorganizowano uroczystość dla jubilatów, poprzedzoną odprawieniem Uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Bełżcu.

Uroczystość była okazją do wręczenia medali przyznanych jubilatom przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Odznaczone zostały nimi pary mieszkające w Bełżcu: , Helena i Jan Madej,Halina i Tadeusz Krawczyk, Antonina i Zygmunt Szajewski, para mieszkająca w Brzezinach Aniela i Dominik Szczepańscy,para mieszkająca w Chyżach Krystyna i Stanisław Dudek. Medale od prezydenta to jednak nie wszystko. Życzenia złożyli Wójt Gminy Bełżec  Andrzej Adamek, sekretarz Alicja Kopczan, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bełżcu Maria Jarosz oraz przewodniczący Rady Gminy Bełżec Wiesław Wielgosz wraz z z-ca przewodniczącego Marianem Pizunem. Padły słowa podziękowania z ust Pani Sekretarz Gminy Bełżec Pani Alicji Kopczan w imieniu Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, naszym jubilatom. Jubilatom i ich rodzinom, które pojawiły się na uroczystości, przygotowano poczęstunek. O oprawę muzyczną zadbała Kapela Bełżecka.

Święto Pieczonego Ziemniaka – relacja

Wrzesień w kalendarzu imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu jest miesiącem,      w którym corocznie odbywa się Piknik – Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza odbyła się w niedzielę 17 września 2017 r. na placu obok remizo-świetlicy w Bełżcu II.

Jego organizatorem w tym roku był Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu oraz Wójt Gminy Bełżec Piknik – Święto Pieczonego Ziemniaka, jak sama nazwa mówi, to pieczone ziemniaki i potrawy przygotowane z ziemniaków. Nie zabrakło więc ogniska, a w nim pieczonych ziemniaków. Każdy uczestnik pikniku mógł spróbować potraw z ziemniaka przygotowanych przez panie z KGW Bełżec I, KGW Bełżec II, KGW z Chyż, KGW z Zadnogi gm. Krynice oraz KGW z Podlodowa gm. Łaszczów.Na początku zagrała Kapela Bełżecka.W trakcie imprezy Podziękowania za przygotowane potrawy oraz nagrodę pieniężna ufundowaną przez Pana Wójta Gminy Bełżec Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich wręczył Pan Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Przewodniczący Rady Gminy Bełżec Pan Wiesław Wielgosz oraz Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bełżec Pan Marian Pizun.Następnie wystąpił zespół Harmonia z Tomaszowa Lubelskiego ,a impreza zakończyła się występem Kapeli Pogranicze z Lubyczy Królewskiej.

Dziękujemy Paniom z KGW z Bełżca I, KGW z Bełżca II, KGW z Chyż,KGW z Zadnogi gm. Krynice oraz KGW z Podlodowa gm. Łaszczów za przygotowanie tych wszystkich pyszności.A dodatkowo dziękujemy Paniom z Bełżca II za przygotowanie pysznego bigosu oraz grochówki dla gości oraz zespołów.

Dożynki Gminno-Parafialne Żyłka 2017 – relacja

27 sierpnia 2017 r. w Żyłce odbyły się Gminno – Parafialne Dożynki – Żyłka 2017.

Dożynki rozpoczęły się tym razem od przemarszu korowodu dożynkowego spod kaplicy w Żyłce na plac dożynkowy. Tam została odprawiona uroczysta Suma Dożynkowa z poświęceniem wieńców, które przygotowały tradycyjnie panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bełżec.
Starostami dożynek byli: Elżbieta Klonowska i Jan Brodowski.

Po przekazaniu dożynkowego chleba przez Starostów Dożynek ,na ręce Wójta Gminy i obrzędzie dzielenia chlebem rozpoczęła się część artystyczna.Na scenie pojawiła się Kapela Bełżecka. Po niej śpiewał Zespół Harmonia z Tomaszowa Lubelskiego. Następnie na scenie z występem pojawiła się Kapela Krasnobrodzka. Z występem do Żyłki przyjechał również Zespół Sopocka nuta z Gminy Susiec.Wystąpiła takżeTomaszowska Kapela Podwórkowa oraz Zespół Alternatywy 5 z Łopiennika Górnego.
Wszyscy czekali jednak na ogłoszenie wyników na najładniejszy wieniec dożynkowy.

W kategorii I – tradycyjny wieniec dożynkowy 1 miejsce ex aequo wywalczyły wieńce przygotowane przez Panie z KGW Brzeziny, Sołectwo Żyłka , KGW z Bełżca I, II miejsce Sołectwo Chyże , natomiast II miejsce Sołectwo Bełżec II.

Fundatorami nagród w tym konkursie byli: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Gmina Bełżec oraz Parafia w Bełżcu, Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Wieczorem zabawę dożynkową zagrał zespół PRYZMAT.