Dzień Kobiet i X lecie KGW w Brzezinach

Piękno Jedno Imię Ma… KOBIETA

Marzec to miesiąc, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji organizuje się uroczystości specjalnie dla Pań. Tak też było i w naszej Gminie Bełżec. W niedzielę 5 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyły się jak co roku Gminne obchody dnia Kobiet uroczystość połączona była z 10 leciem Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin. Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bełżcu, zaprosił wszystkie Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bełżec,

W uroczystości wzięły udział władze Gminy Bełżec: Andrzej Adamek – Wójt Gminy, Marian Pizun – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy , Alicja Kopczan – Sekretarz Urzędu Gminy, Jolanta Malec – Skarbnik Gminy. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną. Na scenie pojawiła się Kapela „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej.W trakcie, słowa podziękowań za pracę na rzecz lokalnej społeczności i czynny udział w życiu kulturalnym gminy do Pań skierował Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Były również życzenia i kwiaty wręczane przez obu Panów obecnych na uroczystościach. Po wręczeniu kwiatów Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek wraz z Panią Sekretarz Gminy Bełżec Alicją Kopczan i Z-cą przewodniczącego Rady Gminy Bełżec Marianem Pizunem z okazji 10 jubileuszu KGW w Brzezinach złożyli życzenia jubilatkom.Panie otrzymały:list gratulacyjny, szklaną statuetkę, prezent w postaci drobnego wyposażenia kuchennego. Po części oficjalnej, swoim śpiewem i występem rozbawiała wszystkich Kapela „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej.

Z wizytą przyjechały również przedstawicielki firmy Avon, które udzielały bezpłatnych porad kosmetycznych – każda z Pań mogła poddać się zabiegom dłoni, pomalować paznokcie lub zrobić makijaż.