Zaproszenie twórców ludowych i artystów

Zapraszamy twórców, artystów, rękodzielników i nie tylko chcących podzielić się swoją pasją tworzenia do udziału w Jarmarku św. Wawrzyńca, szczegóły pod nr tel. 84 6652120

ogłoszenie jarmark