Gminne Święto Strażaków w Żyłce

4 maja 2015 roku w miejscowości Żyłka obchodzono Gminne Święto Strażaka. Mszę w intencji strażaków odprawił w miejscowej kaplicy Ksiądz Kanonik Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii, powiatowy kapelan strażaków. Po mszy, w drugiej części uroczystości, nadano medale i odznaczenia. Tę część uroczystości prowadził Krzysztof Gmoch, Gminny Komendant OSP.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Michał Dudziński, Jerzy Dudek, Grzegorz Dudek z OSP Bełżec I i Marian Mandziuk i Zygmunt Byra z OSP Żyłka.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Skowronek, Aldona Cybulska, Henryk Cybulski, Krzysztof Szepelak i Marek Piątek z OSP Chyże, Bogdan Komadowski, Wiesław Malicki, Marek Pankiewicz, Paweł Pępiak, Andrzej Pępiak, Damian Rogala, Sylwester Pępiak, Sebastian Jarosz i Janusz Lentowicz z OSP Bełżec II oraz Tomasz Brodowski i Leszek Szumada z OSP Żyłka.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Sławomir Sycz, Arkadiusz Welcz, Andrzej Osiadacz, Grzegorz Brogowski, Andrzej Pilarski, Maciej Pępiak, Maciej Brodowski i Paweł Głaz.
Natomiast medale za wysługę lat w straży otrzymali: Sylwester Pępiak (20 lat), Marek Pankiewicz (20 lat), Waldemar Komadowski (20 lat), Tadeusz Ostasz (30 lat) Mieczysław Chmielowiec (30 lata), Józef Jarosz (XL lat), Wacław Panasowiec (40 lat), Stanisław Pępiak (40 lat) i Józef Byra (50 lat).
Medale wręczali Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Bełżcu, Antoni Wawryca – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Tomaszowie Lubelskim, starszy brygadier Stanisław Kielech – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz ksiądz kanonik Stanisław Szałański – powiatowy kapelan strażaków.
Warto dodać, że podczas uroczystości podano informację o tym, iż czynione są starania, by włączyć Ochotniczą Straż Pożarną w Bełżcu II do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Debata o bezpieczeństwie

We wtorek 28 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu miała miejsce debata społeczna z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej. Dotyczyła ona poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Bełżec.

Debata jest częścią rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, mającego na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Założeniem debat społecznych jest diagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie.
Gospodarzem debaty był kierownik Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej starszy aspirant Tadeusz Bielecki. W spotkaniu wzięli udział między innymi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim inspektor Paweł Solarski, Naczelnik Ruchu Drogowego podkomisarz Bogumił Kulas, Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Radni Rady Gminy Bełżec, dyrektorzy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Gimnazjum w Bełżcu, GOK-u i Biblioteki Gminnej.
Na debacie została przedstawiona prezentacja dotycząca stanu bezpieczeństwa w powiecie i omówiona charakterystyka terenu gminy Bełżec. Zaprezentowano film profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w intrenecie. Następnie uczestnicy przeszli do dyskusji, na której poruszany był przede wszystkim problem związany z zagrożeniami w ruchu drogowym a także spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Uczestnicy debaty zgłaszali problemy, z jakimi spotyka się społeczeństwo, wspólnie omawiano propozycje i plany poprawy przepływu informacji oraz współpracy policji z instytucjami i samorządami na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Na zakończenie uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec naszej służby.