KONKURS STOP UZALEŻNIENIOM

stop
Regulamin Konkursu Plastycznego
Propagującego Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków

1. Organizatorzy Konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu; ul. Lwowska 36 c; 22-670 Bełżec
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu; ul. Lwowska 5; 22-670 Bełżec
b) Konkurs rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2015 roku, a zakończenie konkursu nastąpi dnia 15 maja 2015 roku.
2. Tematyka konkursu
Propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków.
3. Cele konkursu:
a) propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu
c) kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
d) popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Uczestnictwo w Konkursie
a) Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu z ramienia Organizatorów Konkursu ani ich rodziny.
5. Zasady konkursu:
a) Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do Konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
Read more

Podsumowanie Turniejów Szachowych w GOK Bełżec

chess

Szachowy Turniej z cyklu Grand Prix 2015 o Puchary Wójta Bełżca – Andrzeja Adamka odbył się w GOK Bełżec – 14 marca 2015 roku. Startowało osiemnaścioro szachistów, w tym 9 dziewcząt.

W klasyfikacji ogólnej zwyciężył:
1. Jakub Kwiatkowski,
2. Konrad Hajduk,
3. Natalia Jurczak

Wystartowało siedmioro przedszkolaków. Najlepiej zagrała
1. Milena Lewko,
2. Julia Dudzińska,
3. Laura Przednowek
4. Julia Grzechnik,

Wśród chłopców z przedszkola kolejność była następująca:
1. Patryk Kietel,
2. Marcel Jasiński,
3. Antoni Gmoch.

Wśród młodzików -/ klasy 1 – 3/
1. Zuzanna Tychlowiec,
2. Aleksandra Budzyńska,
3. Amelia Gmoch,

Młodzicy chłopcy:
1. Jakub Kwiatkowski
2. Bartłomiej Nowicki

Wśród Juniorów młodszych /kl. 4 – 6/
1. Konrad Hajduk,
2. Patrycja Forlańska,
3. Szymon Naklicki.

Wśród gimnazjalistów zwyciężyła:
1. Natalia Jurczak,
2. Patryk Przednowek
3. Dawid Jarosz.

Szczegóły na www.chessarbiter.com. i na www.lzszach.lublin.pl

Do zakończenia edycji GP 2015 odbędą się jeszcze trzy turnieje. Na zakończenie roku szkolnego przewidziano puchary i medale dla najlepszych w czterech kategoriach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczęta. Kolejny turniej odbędzie się już wkrótce.
W VI turnieju Powiatowym w sobotę 21 marca 2015 roku w GOK Bełżec wystartowało dwanaścioro szachistów a Bełżca, w tym tylko 3 dziewczyny. Zdobyliśmy 5 dyplomów wśród 44 zawodników z Powiatu.
Dyplomy zdobyli: 3. Patryk Przednowek – gimnazjalista, 3. Amelia Gmoch – młodziczka, 2. Patryk Kietel, 3. Antoni Gmoch, 2. Laura Przednowek – przedszkolacy.

Kolejny, V turniej o Puchary Wójta w sobotę – 25 kwietnia godz. 10.00 GOK Bełżec.

Sędzia i Instruktor Szachowy – Józef Pszeniczka