Zgłoś udział w Koncercie Pieśni Pasyjnej

DSC04946Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu

I. Cele przeglądu
– kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej

II. Założenia organizacyjne:
Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę koncertu i jest imprezą ponadlokalną, otwartą dla publiczności. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne i chóry, zrzeszające osoby dorosłe.
Zgłoszeniem na koncert jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 15.03.2015 r. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec, lub e-mailem: gok.belzec@gmail.com z dopiskiem PIEŚŃ PASYJNA

III. Czas i miejsce imprezy:
22 marca 2015 r., Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, godz. 16.00 – Msza Św., godz. 17.00 – Koncert.

IV. Czas prezentacji
Czas trwania prezentacji to 10 minut (2 utwory). Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie czasu prezentacji.

V. Uwagi końcowe
Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
Organizatorzy zapewniają ciepły poczęstunek.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.


KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ  (kliknij w napis)