To były niezwykłe warsztaty

To były niezwykłe Warsztaty tworzenia biżuterii w gronie wspaniałych Kobiet. Każda uczestniczka wykonała niepowtarzalny komplet biżuterii ceramicznej. Warsztaty odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu w piątek 20 lutego 2015 r. Prowadziła się instruktor Agata Piwko.

Na warsztaty zgłosiło się kilkanaście Pań. Wszystkim towarzyszyło wielkie skupienie przy pracy twórczej. Każda z Pań chciała wykonać coś wyjątkowego. Grupy warsztatowej nie opuszczał dobry humor i to najważniejsze – relaks i satysfakcja w jednym. A jak prace przebiegały – sami zobaczcie!

Ferie 2015 – foto wspomnienia.

Od 9 do 13 lutego 2015 roku każde chętne dziecko, mogło wziąć udział w zajęciach feryjnych, które organizował Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu. I chętnych nie zabrakło. Codziennie do GOKu przychodziło ponad pięćdziesięcioro dzieci.

Były gry i zabawy, warsztaty rękodzielnicze i Walentynkowy Bal Przebierańców. W Tłusty Czwartek nie zabrakło pączków. A niektóre z tych miłych chwil uwieczniono na fotografiach.

Powiatowy Konkurs Na Palmę Wielkanocną już 29 marca br. Zgłoś udział!

DSC05143Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Urząd Gminy w Bełżcu
Proboszcz Parafii w Bełżcu

Konkurs jest konkursem powiatowym

Jego celem jest:
– podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej,
– włączenie społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego do twórczego działania,
– rozwijanie twórczości artystycznej,
– propagowanie i przekazywanie doświadczeń osób starszych dzieciom i młodzieży,

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 kategoriach:

Kat I: palmy wysokie tradycyjne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie tradycyjne muszą być wykonane z naturalnych materiałów – rośliny zielone (z wyłączeniem roślin objętych ochroną np. widłak) i suszone. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat II: palmy wysokie oryginalne (wykonywane grupowo)
Palmy wysokie oryginalne muszą być wykonane z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i ozdób florystycznych. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat III: palmy średnie (wykonywane grupowo)
Palmy średnie to palmy wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Palmy wykonywane w tej kategorii muszą mieć wysokość od 3,5 do 7 metrów. Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.

Kat IV: palmy małe do 1,5 metra (kategoria dla dzieci i młodzieży)

Palmy małe muszą być wykonane w sposób tradycyjny lub oryginalny. Wykonane indywidualnie, dopuszcza się wykonanie palmy przez dwie osoby.

Kryterium oceny prac to:

wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania
przy palmach nietypowych – pomysłowość wykonania,
zastosowanie nowych wzorów i niepowielanie pomysłów,
Palmy wykonane z ROŚLIN CHRONIONYCH PRAWEM będą dyskwalifikowane!

Oceny:
Oceny palm zgłoszonych do konkursu dokona niezależne jury, składające się z trzech osób, powołane przez organizatora. W sprawach spornych głos decydujący ma przewodniczący jury. O podziale i wysokości nagród decyduje organizator, w zależności o środków, którymi będzie dysponował w dniu konkursu.

Nagrody:
Sponsorami nagród w konkursie są:
− Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim za zajęcie I miejsca w czterech regulaminowych kategoriach
− Wójt Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu i Proboszcz Parafii Bełżec
− sponsorzy

Informacje dodatkowe o konkursie

Patronat Honorowy: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk

Sprawy organizacyjne:
Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie  do 27 marca 2015 r. Wykonane palmy prezentowane będą w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 r. W tym dniu biorący udział w konkursie zgłaszają się z wykonanymi przez siebie palmami do Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do godz. 10.00. Transport palmy we własnym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Powołane jury dokona pomiaru i oceny wykonanej palmy, zgodnie z załączonymi kryteriami i kartą oceny, a następnie uczestnicy konkursu wezmą udział w procesji o godz. 11.00 sprzed Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej do Kościoła Parafialnego. Wyniki konkursu (z rozdaniem nagród) ogłoszone będą na zakończenie uroczystej sumy.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ (kliknij w napis)

Zgłoś udział w Koncercie Pieśni Pasyjnej

DSC04946Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu

I. Cele przeglądu
– kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej

II. Założenia organizacyjne:
Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę koncertu i jest imprezą ponadlokalną, otwartą dla publiczności. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne i chóry, zrzeszające osoby dorosłe.
Zgłoszeniem na koncert jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 15.03.2015 r. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec, lub e-mailem: gok.belzec@gmail.com z dopiskiem PIEŚŃ PASYJNA

III. Czas i miejsce imprezy:
22 marca 2015 r., Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, godz. 16.00 – Msza Św., godz. 17.00 – Koncert.

IV. Czas prezentacji
Czas trwania prezentacji to 10 minut (2 utwory). Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie czasu prezentacji.

V. Uwagi końcowe
Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
Organizatorzy zapewniają ciepły poczęstunek.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.


KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ  (kliknij w napis)