Informacja szkoły tańca

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu informuje, że zajęcia taneczne na czas ferii zimowych odbędą się w następujących terminach:
2 lutego – godz. 16.00
6 lutego – godz: 16.00
9 lutego – godz. 16.00
12 lutego – godz. 16.00
Zajęcia w każdym z wymienionych dni trwać będą po 2 godziny. W zajęciach biorą udział obie grupy „poniedziałkowa” i „czwartkowa”.