Ogłoszenie

Do 15 stycznia 2015 r. niektóre osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia.

Osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej i posiadają zadłużenie za ten okres, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia. Termin na złożenie stosownego wniosku upływa z dniem 15 stycznia 2015 r.