Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę również na terenie Gminy Bełżec

00000000197465001
Miło nam poinformować, że akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, której organizatorem jest Radio Lublin, odbędzie się również na terenie Gminy Bełżec. Sztab akcji zarejestrowany został przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Dary w postaci zabawek, ubrań, trwałej żywności, słodyczy, książek, ziemiopłodów, można zostawiać w pudełkach, z logo akcji w postaci żółtego słoneczka, takiego jak na zdjęciu powyżej. Pudełek szukać można w sklepach na terenie gminy, w GOK-u, Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu. Dary do pudełek zbierane będą do 5 grudnia br. Natomiast w niedzielę 23 listopada odbędzie się uliczna zbiórka darów. Po terenie gminy jeździć będą wolontariusze z identyfikatorami i pudełkami z logo akcji. Dary zbierane będą po mszach według planu dla Kościoła Parafialnego w Bełżcu i dla Kaplic w Brzezinach, Chyżach i Żyłce.
Dary zostaną przekazane dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym Domów Dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców, a także innych placówek szkolno – wychowawczo – opiekuńczych.

W TEJ AKCJI NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

Więcej o akcji przeczytać można na stronie www.pdpz.pl