Ogłoszenie

Do 15 stycznia 2015 r. niektóre osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia.

Osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej i posiadają zadłużenie za ten okres, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia. Termin na złożenie stosownego wniosku upływa z dniem 15 stycznia 2015 r.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę również na terenie Gminy Bełżec

00000000197465001
Miło nam poinformować, że akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, której organizatorem jest Radio Lublin, odbędzie się również na terenie Gminy Bełżec. Sztab akcji zarejestrowany został przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Dary w postaci zabawek, ubrań, trwałej żywności, słodyczy, książek, ziemiopłodów, można zostawiać w pudełkach, z logo akcji w postaci żółtego słoneczka, takiego jak na zdjęciu powyżej. Pudełek szukać można w sklepach na terenie gminy, w GOK-u, Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu. Dary do pudełek zbierane będą do 5 grudnia br. Natomiast w niedzielę 23 listopada odbędzie się uliczna zbiórka darów. Po terenie gminy jeździć będą wolontariusze z identyfikatorami i pudełkami z logo akcji. Dary zbierane będą po mszach według planu dla Kościoła Parafialnego w Bełżcu i dla Kaplic w Brzezinach, Chyżach i Żyłce.
Dary zostaną przekazane dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym Domów Dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców, a także innych placówek szkolno – wychowawczo – opiekuńczych.

W TEJ AKCJI NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

Więcej o akcji przeczytać można na stronie www.pdpz.pl

Święto Odzyskania Niepodległości godnie uczczone

Listopad to czas zadumy, smutku, wspomnień i pamięci o tych, którzy zakończyli historię swojego ziemskiego życia. Ale jest to jednocześnie czas radości, chwały, wspomnień i pamięci bohaterskich czynów Polaków, którzy walczyli o wolność, polskość i ocalenie dziedzictwa narodowego.

Święto Odzyskania Niepodległości to Najważniejsze polskie święto narodowe związane
z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości.
Z okazji tego święta, podobnie jak w wielu miejscowościach w Polsce, tak też i w Bełżcu we wtorek 11 listopada odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości.
W programie było złożenie wieńców pod Pomnikiem poświęconym 42 Bohaterom Batalionu Specjalnego 73 PP Grupy Fortecznej Armii Kraków w Bełżcu. Następnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się część artystyczna. Składała się ona z trzech części. Pierwsza przygotowana została przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bełżcu, pod kierunkiem Pani Agaty Okoń oraz Kapelę Bełżecką, która wystąpiła w składzie: Tadeusz Biszczad – gitara, Damian Hejzner – trąbka, Grzegorz Piliszczuk – akordeon, Andrzej Kołodziej – saksofon, Dariusz Bednarski – gitara basowa, Henryk Rostkowski – perkusja oraz Rafał Powęsko – saksofon tenorowy.
Druga część przygotowana została przez uczniów Gimnazjum Publicznego w Bełżcu pod kierunkiem pań nauczycielek Teresy Zatorskiej i Barbary Żukowskiej. Na koniec kilkuminutowy koncert pieśni patriotycznych dał działający przy GOK w Bełżcu zespół MARASE, który po raz pierwszy pokazał się publicznie z nowym instruktorem Panem Romanem Malinowskim. Głos zabrał również Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, który przybliżył wszystkim historię Święta Niepodległości i podziękował zaangażowanym w przygotowanie części artystycznej.