Bełżec 1988 rok – wspomnień czar…

Kto pamięta Bełżec z lat 80-tych XX wieku? Okazuje się, iż w zbiorach Pana Jacka Iwulskiego z Braniewa na Pomorzu, który mieszkał w Bełżcu, znalazła się kaseta VHS, na której Pan Jacek nagrał Bełżec w 1988 roku. Prezentujemy pierwszy film, który pokazuje stary Bełżec. Trwa montaż filmu, na którym nagrany został wywiad z nieżyjącym już Księdzem Kanonikiem Stanisławem Węglowskim. Niebawem upubliczniony zostanie również film prezentujący teren byłego Obozu Zagłady w Bełżcu z 1988 roku.

Gminno – Parafialne Dożynki – Bełżec 2014 – fotorelacja

31 sierpnia 2014 r. w Bełżcu odbyły się Gminno – Parafialne Dożynki – Bełżec 2014.

Dożynki rozpoczęły się tym razem od przemarszu korowodu dożynkowego spod budynku Urzędu Gminy na stadion sportowy, który był zamieniony na plac dożynkowy. Tam została odprawiona uroczysta Suma Dożynkowa z poświęceniem wieńców, które przygotowały tradycyjnie panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bełżec, sołectwa oraz Legion Maryi. Mszę celebrował ksiądz Jan Krawczyk z Tomaszowa Lubelskiego, a pomagał mu proboszcz bełżeckiej parafii ks. kanonik Stanisław Szałański. Starostami dożynek byli: Pani Halina Warzocha i Pan Albert Mijał.
Halina Warzocha ma 52 lata i wraz z mężem Zbigniewem mieszka w Bełżcu. Oboje są właścicielami gospodarstwa o powierzchni 12 ha. Uprawiają głównie: truskawki, malinę i zboża: pszenicę oraz jęczmień. Ze sprzętu rolniczego posiadają traktor i sprzęt towarzyszący, Pani Halina udziela się kulturalnie. Śpiewa w chórze parafialnym oraz w działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu zespole MARASE.
Albert Mijał ma 47 lat. Wraz z żoną Anną i córką Magdaleną mieszkają w Szaleniku Kolonii. Albert Mijał sprawuje także funkcję sołtysa. Państwo Mijałowie są właścicielami gospodarstwa o powierzchni prawie 17 ha. Uprawiają głównie zboża: żyto, pszenica, jęczmień. gorczycę, rzepak.
Dzięki uporowi i ciężkiej pracy Państwa Mijałów gospodarstwo jest obecnie wyposażone w odpowiedni sprzęt rolniczy – traktor, sprzęt towarzyszący i kombajn zbożowy marki Bizon. Gospodarstwo Alberta Mijała prowadzone jest w sposób wzorowy i stanowi przykład dla innych rolników.
Głos na scenie podczas dożynek zabrali Wójt Gminy Bełżec – Andrzej Adamek, Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego – Jan Dawidowski, Wójt Gminy Krynice – Janusz Bałabuch, sekretarz Urzędu Gminy Lubycza Królewska – Marek Kellner oraz Włodzimierz Mucha, mer miasta Bełz na Ukrainie, z którym Gmina Bełżec ma podpisaną współpracę partnerską.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie pojawiła się Kapela Bełżecka. Był też występ Orkiestry Dętej z Łosińca. Po nich śpiewał zespół Sonata z Tomaszowa Lubelskiego. Następnie zebrani mogli obejrzeć pokaz tańców z wykonaniu Grupy Tanecznej „Wesoła Ferajna” z Husynnego pod Hrubieszowem. Na scenie pojawiła się także „Tomaszowska Kapela Biesiadna” oraz zespół „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej. Wieczorny koncert muzyki disco polo dała znana w regionie grupa „Solaris”, a dożynki zakończyły się zabawą, do której przygrywał zespół „4 Heaven”.
Wszyscy czekali jednak na ogłoszenie wyników na najładniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zdobył wieniec wykonany przez Panie z KGW Bełżec I, drugie – wieniec wykonany przez Panie z KGW Bełżec II, a trzecie – wieniec wykonany przez Panie z KGW „Brzezinanki” z Brzezin. Pozostałe wieńce zostały wyróżnione.
Fundatorami nagród w tym konkursie byli: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Gmina Bełżec oraz Parafia w Bełżcu.
Tegoroczne dożynki okraszone były jeszcze jedną atrakcją. Ponownie zorganizowano Turniej Sołectw. Zgłosiło się do niego pięć sołectw z terenu Gminy Bełżec – Sołectwo Bełżec I, Sołectwo Bełżec II, Sołectwo Bełżec III, Sołectwo Brzeziny, Sołectwo Kolonia Szalenik. Turniej był ciekawym wydarzeniem ze względu na konkurencje, jakie przygotowano. Drużyny miały do wykonania określone zadania: nasypanie zboża do worka tak, by jego waga była jak najbliższa 1 kg, żółwia jazda rowerem, jedzenie jabłka na kiju, rzut ziemniakiem do kosza i przekładanie ziemniaków z kupki na kupkę na czas. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Bełżca I, za nią znalazła się drużyna z Bełżca III, a miejsce trzecie zajęła drużyna z Sołectwa Brzeziny.
Wydarzenie „Gminno – Parafialne Dożynki Bełżec 2014” zrealizowane przez Gminę Bełżec, dzięki Lokalnej Grupie Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.